Живейте като християни сега


След като сте се покаяли за греховете си, в очите на Бог вие сте светци.
Иисус е единствения, който не е съгрешил в нищо, Той е единствения, който изкупил всички грехове на света и само Той може да ви даде сила да не съгрешавате повече.

Християнството не е просто ходене на църква в неделя и по празниците, християнството е начин на живот. Живот в който се борим всеки ден - първо с греха, който иска да ни завладее, а после и за спасението на други хора. Аз ви гарантирам, че няма грях в този свят, за който да не може да получите сили от Иисус Христос за да го оставите. Това е разликата между всички други религиозни вярвания и вярата в Иисус Христос.
Иисус може да ви прости всеки грях и да ви даде сили да не съгрешавате повече в него!

Апостол Павел казва да изпитваме себе си дали сме във вярата:

2 Коринтяни 13:5
Изпитвайте себе си дали сте във вярата, опитвайте себе си. Или самите вие не познавате, че Христос е във вас, освен ако сте негодни?


За да изпитваме и опитваме себе си трябва да имаме някакъв модел с който да се сравняваме. Несъмнено този модел е Иисус Христос, но за да тръгнем по път на святост за който самия Бог ни казва "Бъдете свети, понеже Аз съм свят" първо трябва да се изпитваме дали вървим по пътя на истината, който води към святост и живот в Рая или вървим по пътя, който води към погибел и мъки в мястото наречено Ад. В посланието към галатяните апостола ясно разкрива какви са делата плъта на тези, които ходят по пътя на гибелта:

Галатяни 5
19 А делата на плътта са явни. Те са: блудство, нечистота, разпътство,
20 идолопоклонство, чародейство,вражди, разпри, ревнувания, ярости, партизанства, раздори, разцепления,
21 зависти, пиянства, пирувания и други подобни; за които ви предупреждавам, както ви и предупредих,че които вършат такива работи, няма да наследят Божието царство


Хора няма как да живеете в грях и да казвате, че сте християни и да си мислите, че един ден ще се намерите в Рая. Както ни казва Божието слово никой, който е от Бога не съгрешава и по това се познават божиите деца от дяволските деца.

1 Йоаново 3 глава
7 Дечица, никой да не ви заблуждава: който върши правда, праведен е, както и Христос е праведен.
8 Който върши грях, от дявола е; защото дяволът отначало съгрешава. Затова се яви Божият Син, да съсипе делата на дявола.
9 Никой, който е роден от Бога, не върши грях, защото неговият зародиш пребъдва в Него; и не може да съгрешава, защото е роден от Бога.
10 По това се разпознават Божиите чада и дяволските чада; ...


Ако вие които четете това послание, искате да тръгнете по пътя на спасението, трябва да се откажете от греховете си в които живеете, да съблечете стария греховен човек и да се облечете в новия човек който е по образа на Иисус Христос, както ни казва Божието слово:

Ефесяни 4-5 глава
17 Прочее, това казвам и заявявам в Господа, да не се обхождате вече, както се обхождат и езичниците, по своя суетен ум,
18 помрачени в разума, и странни на живота от Бога поради невежеството, което е в тях, и поради закоравяването на сърцето им;
19 които, изгубили чувство, са се предали на сладострастие, да вършат ненаситно всякаква нечистота.
20 Но вие не сте така познали Христа;
21 понеже сте чули, и сте научени от Него, (както е истината в Исуса),
22 да съблечете, според по-предишното си поведение, стария човек, който тлее по измамителните страсти,
23 да се обновите в духа на своя ум,
24 и да се облечете в новия човек, създаден по образа на Бога в правда и светост на истината.
25 Затова, като отхвърлите лъжата, говорете всеки с ближния си истина; защото сме части един на друг.
26 Гневете се, но без да съгрешавате; слънцето да не залезе в разгневяването ви;
27 нито давайте място на дявола.
28 Който е крал, да не краде вече, а по-добре да се труди, като върши с ръцете си нещо полезно, за да има да отделя и на този, който има нужда.
29 Никаква гнила дума да не излиза от устата ви, но онова, което е добро, за назидание според нуждата, за да принесе благодат на тия, които слушат;
30 и не оскърбявайте Светия Божий Дух, в когото сте запечатани за деня на изкуплението,
31 всякакво огорчение, ярост, гняв, вик и хула, заедно с всяка злоба, да се махне от вас;
32 а бивайте един към друг благи, милосърдни; прощавайте си един на друг, както и Бог в Христа е простил на вас.
1 И тъй, бивайте подражатели на Бога, като възлюбени чада;
2 и ходете в любов, както и Христос ви възлюби и предаде Себе Си за нас принос и жертва на Бога за благоуханна миризма.
3 А блудство и всякаква нечистота или сребролюбие да не се даже споменават между вас, както прилича на светии;
4 нито срамотни или празни приказки, нито подигравки, които са неприлични неща, но по-добре благодарение.
5 Защото добре знаете това, че никой блудник, или нечист, или сребролюбец, (който е идолопоклонник), няма наследство в царството на Христа и Бога.
6 Никой да ви не мами с празни думи; понеже поради тия неща иде Божият гняв върху синовете на непокорството.
7 И тъй, не бивайте съучастници на тях.
8 Тъй като някога си бяхте тъмнина, а сега сте светлина в Господа, обхождайте се като чада на светлината;
9 (защото плодът на светлината се състои във всичко що е благо, право и истинно).
10 Опитвайте, що е благоугодно на Господа;
11 и не участвувайте в безплодните дела на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте;
12 защото това, което скришом вършат непокорните, срамотно е и да се говори.


А това са плодовете, които са се родили от делата на тези чада на светлината, които ходят по пътя на спасението, чрез Светия Дух който живее в тях:

Галатяни 5
22 А плодът на Духа е: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милост, вярност,
23 кротост, себеобуздание; против такива няма закон
24 А които са Иисус Христови, са разпънали плътта заедно със страстите и пожеланията
25 Ако по Духа живеем, по Духа и да ходим.


Апостол Павел е виждал, че живота на някои от хората, които казват, че вярват в Бог е изпълнен с грях и няма как те да вярват истински и един ден да се спасят и да отидат в Рая само заради това, че казват, че вярват в Иисус Христос и ходят на църква. Истинския християнин, не съгрешава в нищо. А ако съгрешава в нещо без да знае и бъде изобличен, че съгрешава прави всичко, което е по силите му, а също иска и сила от Бог, за да остави греха в който живее. Лъжехристиянина живее както му е угодно и само казва че вярва в Бог, защото му харесва идеята да бъде вярващ. А когато бъде изобличен за нещо, което е грях според Библията, той би се отказал от този греха, но само ако не е от голямо значение за него самия. Ако обаче заради този грях трябва да търпи лишения, ако трябва да се отказва от различни удоволствие или да намали стандарта си на живот, със сигурност ще предпочете да послуша собствения си разум вместо Божието слово, което е Библията. Аз наричам тези хора лъжехристияни, понеже те сами лъжат себе си, че са християни и дори си вярват. Точно за изобличение на такива лъжехристияни, са написани и по горните библейски стихове. Те са имали за цел да изобличат християните, които лъжат себе си и да изберат, по кой път искат да поемат, по пътя на греха и смъртта на лъжехристиянина или по пътя на живота, в който ходят истинските християни. Самият Иисус казва, че такива лъжехристияни ще отидат при Него, за да бъдат осъдени и ще искат да се оправдаят с делата, които са вършели в негово име:

Матей 7 глава
21 Не всеки, който Ми казва: Господи! Господи! ще влезе в небесното царство, но който върши волята на Отца Ми, Който е на небесата.
22 В онзи ден мнозина ще Ми рекат: Господи! Господи! не в Твоето ли име пророкувахме, не в Твоето ли име бесове изгонвахме, и не в Твоето ли име направихме много велики дела?
23 Но тогава ще им заявя: Аз никога не съм ви познавал; махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие.


Забележете, че тези хора са били истински вярващи. Те са ходили по пътя на истинския християнин, но в един момент са предпочели греха и лесните пътища, които предлага света. Това са хора, които са имали дарби да пророкуват, сила да изгонват демони и са правили велики дела в името на Иисус. На всички тези хора Иисус ще им каже "махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие", защото за Бог най-важното нещо е да не живеем в грях - да сме дали гръб на греха. Излиза, че няма значение какви дарби сме получили от Бог и какви велики дела правим в живота си, а има значение дали сме оставили греховете си.
Когато повярвах слушах една проповед от интернет, в която проповедника каза, че е сънувал сън в който Бог му казва да отвори вратата на една къща и да влезе. Когато сторил това човека видял, че вътре има труп на мъртъв човек, който се разлага и мирише ужасно. Тогава казал на Бог, че не може да стои там и излиза, защото се ужасява от гледката и от миризмата и просто неможе да издържи. Тогава Бог му казал "Сега разбираш ли, където има грях не мога да присъствам".

Библията ни казва, че не сградата, а вярващите хора са църквата:

Колосяни 1:24
Сега се радвам в страданията си за вас, като от моя страна допълням недостатъка на скърбите на Христа в моето тяло заради Неговото тяло, което е църквата;


Бог не обитава в ръкотворни храмове, а ние всички които сме истински християни сме църквата, в която обитава Бог. Ние сме храмове на Светия Дух. Бог обитава в нас чрез Светия си Дух, който ни е дал даром и чрез който сме запечатани за вечен живот. Чрез Божия Дух ние всички, които сме повярвали можем да бъдем водени, учени, изпълвани със сила и с различни дарби от самия Бог. Бог присъства в нас чрез Духа си, който изпълва истинските вярващи едновременно в България, Германия, Китай, Русия, САЩ или казано по друг начин Той обитава в църквата си в целия свят едновременно. Тази църква от вярващи хора е неговото тяло, за което се говори в Библията и истинската чиста е непорочна църква описна в апокалипсиса от Йоан. Членовете на тази църква ще живеят завинаги в Рая, а на членовете на всички други църкви Иисус ще каже: "Аз никога не съм ви познавал" и "махнете се от Мене вие, които вършите беззаконие".

Иисус никога не е казал да строим църкви, а каза:

Марк 16 глава
15 И рече им: Идете по целия свят и проповядвайте благовестието на всяка твар.
16 Който повярва и се кръсти ще бъде спасен; а който не повярва ще бъде осъден.


Иисус предсказа, че храма ще бъде разрушен, защото няма да бъде нужен вече:

1 И като излезе Иисус от храма и си отиваше, учениците Му се приближиха да Му покажат зданията на храма.
2 А Той в отговор им рече: Не виждате ли всичко това? Истина ви казвам: Няма да остане тук камък на камък, който да се не срине.


Ако Иисус искаше да направи нещо като днешните църкви, Той ще ше да направи дори по-голяма от храма по онова време. Иисус можеше да събере десятъци от хилядите хора, които го следваха, можеше да построи най-голямата църква, но него направи. Вместо това Той правеше ученици. Това беше и все още е истинската църква!
Когато Петър още не разбираше тези неща за църквата и беше с Иисус, когато му се явиха Илия и Моисей, той веднага предложи да построи три шатри по една за всеки. Когато стане въпрос за Бог и хората веднага искаме да строим и Петър първото нещо, което поиска тогава е да построи нещо, но писанието ни казва, че не е знаел какво говори, когато е предложил тези неща.(Лука 9:33)

Бог не иска да събираме пари за да строим църкви и никога не го е искал:

Деяния 7 глава
48 Но Всевишният не обитава в ръкотворени храмове, както казва пророка:
49 "Небето ми е престол, А земята е Мое подножие; Какъв дом ще построите за Мене? Казва Господ, Или какво е мястото за Моя покой?
50 Не направи ли Моята ръка всичко това?"
51 Коравовратни и с необрязано сърце и уши! вие всякога се противите на Светия Дух; както правеха бащите ви, така правите и вие.


Стефан, който беше част от истинската църква, беше убит с камъни за тази проповед към юдеите. В нея той ясно изявява Божията воля, която гласи, че искайки да строим ръкотворни храмове се противим на Светия Дух, на който храмове сме самите ние:

1 Коринтяни 6 глава
19 Или не знаете, че вашето тяло е храм на Светия Дух, който е във вас, когото имате от Бога? И вие не сте свои си,
20 защото сте били с цена купени; затова прославете Бога с телата си, [и с душите си, които са Божии].


300 години християните са били под постоянни гонения и не са имали сгради наречени църкви, но въпреки това за 300 години християнството става основна религия в света. Това е така понеже самите вярващи хора са считали себе си за църквата и Бог е обитавал в тях.

Призовавам всеки, който иска да стане част от истинската църква на Бог, да остави греховете си и да се присъедини към църквата, която чрез Светия Дух в името на Иисус Христос побеждава греха и върви по пътя на истината и живота. Тази църква не се гради от хора, а от самия Христос(Матей 16:18 ), с живи камъни, които са вярващите хора.(1 Петрово 2:5)

Пак ще кажа това най-важното нещо, за Бог:
ОСТАВЕТЕ ГРЕХА! Няма грях, който ако поискате сила от Иисус и Той да не ви я даде, за да го оставите. Няма такъв грях!!!

Нека всеки, който чете това послание да даде гръб на греха и да се изпълни със Светия Дух и със сила в името на Иисус Христос. Амин!

Истината за Бог е само в Библията, която е Божието слово за всеки ...

Стъпка 1

Повярвай, че Иисус Христос е твоят БОГ и спасител ...

Стъпка 2

Покай се за всичките си грехове и Бог ще ти ги прости ...

Стъпка 3

Започни да живееш новия си живот на християнин сега ...

Стъпка 4