Библията Божието слово за нас!


Едно от доказателствата, че Библията е от Бог, е нейното единство. Макар в действителност тя да се състои от 66 книги, написани на три континента, на три различни езика, в продължение на 1500 години, от повече от 40 автора които са с най-различен произход и начин на живот, Библията си остава едно единно цяло от начало до край и в нея няма противоречия. Това единство е уникално, отличава я от всички други книги, и е доказателство за божествения произход на думите, които светите човеци са записали за да покажат каква е Божията воля, движени от Светия Дух:

2 Петрово 1 глава
20 И това да знаете преди всичко, че никое пророчество в писанието не е частно на пророка обяснение на Божията воля;
21 защото никога не е идвало пророчество от човешка воля, но [светите] човеци са говорили от Бога; движими от Светия Дух.

Както се казва в посланието до Тимотей цялото писание е боговдъхновено:

2 Тимотей 3 глава
16 Всичкото писание е боговдъхновено и полезно за поука, за изобличение, за поправление, за наставление в правдата;
17 за да бъде Божият човек усъвършенствуван, съвършено приготвен за всяко добро дело.

В Библията се съдържат стотици пророчествa за Иисус Христос. Той е основният герой в нея. В Стария Завет се предсказва за Него, а в Новия Завет се изпълняват предсказанията с изключителна точност. Не само се предсказва къде ще се роди и от кой род ще произлезе, но също как и защо ще умре, как ще хвърлят жребий за дрехата му, как ще възкръсне на третия ден и какво ще стане с неговите ученици и т.н.. По логичен път не може да се обясни как тези пророчества са се изпълнили с абсолютна точност , а единствено и само по Божествен начин може да се сбъдне всяко предсказание.
Библията има уникален авторитет, който е различен от авторитета на коя да било друга книга, писана някога. Този авторитет и власт най-добре се изявяват в начина, по който живота на безброй много хора се е променил посредством четенето на Библията. Наркомани са били изцелявани от зависимостта си, закоравели престъпници са се променяли,много грешници са били изобличавани и са се обръщали от нечестивия си път,а също и омразата се е превръщала в любов посредством четенето на Библията. Библията притежава динамична и трансформираща сила, която е възможна единствено и само ако наистина е Божието слово.
Тъй като Библията описва подробно исторически събития, нейната истинност и точност са подложени на проверка, подобно на другите исторически документи. Археологически и други писмени документи многократно са доказали, че историческите разкази и събития в Библията са точни и истинни.
Както вече споменах, Бог използва хора с различен произход и начин на живот, за да запише Своите думи към нас. Изучавайки живота на тези мъже, нямаме основания да смятаме, че те не са били почтени и искрени. Като изследваме живота им и като имаме предвид факта, че са били готови да умрат (често чрез мъчителна смърт) за това, което са проповядвали, бързо става ясно, че тези обикновени, но честни хора, наистина са вярвали че Бог им е говорил. Мъжете, написали Новия Завет, заедно със стотици други вярващи, знаели, че посланието им е истинно, защото са видели Иисус и са прекарали време с Него, след като Той е възкръснал от мъртвите. Фактът, че са видели Възкръсналия Иисус, има огромно влияние върху тях и напълно променя живота им. И ако преди това са се криели от страх да не бъдат хванати и убити, след като виждат Иисус възкръснал и биват изпълнени с обещания Свети Дух, те са готови да умрат за посланието, което Бог им е открил. Техният живот и смърт потвърждава факта, че Библията наистина е Божието Слово.

Библията е ожесточено атакувана и са правени безбройни опити да бъде унищожена много повече от която и да е друга книга в историята на човечеството.
Тя продължава да е атакувана от науката, психологията и политическите движения, от другите религии и въпреки това е точно толкова приложима и адекватна днес, колкото е била и когато е писана.
Факт е, че тя е променила живота на безброй много хора и култури през последните 20 века.
Не бива да се изненадваме, че независимо от това колко е атакувана, Библията никога не се променя и излиза невредима от всяка битка.

Библията изцяло или частично е преведена на 2454 езици по света към края на 2007 година и са отпечатани милиарди копия, което я прави световен бестселър за всички времена. Това е още едно доказателство, че Бог чрез нея иска да открие каква е истината за Него и каква е волята Му. Ако искаше да открие тези неща с друга книга то Бог щеше да направи тази книга по известна от Библията, защото Той не иска да крие истината за себе си, но няма такава друга книга преведена дори и на 200 езика, а Библията е преведена на 2454 езика, а копията мисля, че не могат със сигурност да се преброят колко милиарда са точно.


След като човек прочете Библията търсейки дали е Божието Слово, може да каже без ни най-малко да се съмнява:
Няма друга такава книга! Да Библията наистина е Божието слово и наистина е от Бог.

Всички християни приемат Библията за основа на християнската вяра. Всички които не приемат Библията за основа на вярата, прибавят, отнемат или пък омаловажават Божиите слова се наричат "сектанти".

Преминете към СТЪПКА 2 за да разберете кой е Иисус Христос според Библията:


Истината за Бог е само в Библията, която е Божието слово за всеки ...

Стъпка 1

Повярвай, че Иисус Христос е твоят БОГ и спасител ...

Стъпка 2

Покай се за всичките си грехове и Бог ще ти ги прости ...

Стъпка 3

Започни да живееш новия си живот на християнин сега ...

Стъпка 4