Иисус Христос е твоят БОГ и Спасител

В началото Бог създаде небето,земята и цялата вселена. След като създаде животните и райската градина, Той създаде и първия човек Адам. Оформи го от земна пръст и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, така човека стана жива душа. Бог засели човека Адам в райската градина и му даде първите заповеди "Да обработва градината!" и "Да пази градината!". Но Бог видя, че не е добре Адам да бъде сам и затова реши да му даде за помощник някое от животните, но не можа да се намери достоен помощник из между тях, тогава Той създаде Ева от реброто на Адам. Представи я на Адам и той каза, тази е кост от костите ми и плът от плътта ми и е прие за своя жена и помощница. В градината в която живееха Бог беше посадил две интересни дървета, едното беше дървото за познаване на доброто и злото от което Бог им каза "да не ядат, защото ако ядат ще умрат", а другото беше дървото на живота. Така те получиха третата си заповед, но ако нарушеха тази заповед щеше да има последствия за тях. Нека прочетем това което се случи от Библията, книга Битие, глава 3, стихове от 1 до 6 :

" 1. Змията беше най-хитра от всички полски зверове, които Господ Бог създаде. И рече тя на жената: истина ли каза Бог, да не ядете от никое дърво в рая?
2. Жената отговори на змията: плодове от дърветата можем да ядем,
3. само за плодовете на дървото, що е посред рая, рече Бог: не яжте от тях и не се докосвайте до тях, за да не умрете.
4. Тогава змията рече на жената: не, няма да умрете;
5. но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, ще ви се отворят очите, и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло.
6. Видя жената, че дървото е добро за ядене и че е приятно за очите и многожелано, защото дава знание, взе от плодовете му и яде, па даде и на мъжа си, та яде и той. "


Всички знаем, че змията е дявола, но по интересното беше какъв въпрос зададе на Ева. Той я попита в първата част на изречението: "истина ли каза Бог" но жената не му каза нищо за това питане, а започна да се обяснява от кои дървета са могли да ядат и от кое казал БОГ да не ядат, така тя допусна да навлезе съмнение в нея за това което беше казал БОГ, а именно че ако ядат от плода на дървото ще умрат. Тогава змията усещайки съмненията на Ева каза, "не, няма да умрете" и след това продължи с изкушенията "но Бог знае, че в деня, в който вкусите от тях, ще ви се отворят очите, и ще бъдете като богове, знаещи добро и зло" Тогава се случи нещо с което Ева се заблуди напълно в стих 6 пише "Видя жената" вместо да вярва на Божията заповед тя реши да повярва на това, което вижда и на обещанията на змията, че няма да умрат. Много често се случва тази история и с нас, първо навлизат съмнения за божиите заповеди и обещания, после виждаме с очите , че това което не ни е позволено е добро, приятно за очите и доброжелателно и грешката е налице. За Адам и Ева и за нас като техни наследници грешката донесе наказанието описано в книга Битие, глава 3, стихове от 9 до 24:

9. И извика Господ Бог на Адама и му рече: (Адаме,) где си?
10. Той каза: чух гласа Ти в рая, и ме достраша, защото съм гол, и се скрих.
11. И рече (Бог): кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти забраних да ядеш?
12. Адам отговори: жената, която ми даде Ти - тя ми даде от дървото и аз ядох.
13. Тогава Господ Бог рече на жената: защо си сторила това? Жената отговори: змията ме прелъсти, и аз ядох.
14. И рече Господ Бог на змията: загдето си сторила това, проклета да си между всички животни и всички полски зверове; ти ще се влачиш по корема си и ще ядеш прах през всички дни на живота си;
15. и ще всея вражда между тебе и жената, и между твоето семе и нейното семе; то ще те поразява в главата, а ти ще го жилиш в петата.
16. На жената рече: ще умножа и преумножа скръбта ти, кога си бременна; с болки ще раждаш деца; и към мъжа си ще тегнеш, и той ще господарува над тебе.
17. А на Адама рече: загдето си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: не яж от него, - проклета да е земята поради тебе; с мъка ще се храниш от нея през всички дни на живота си;
18. тръне и бодили ще ти ражда тя; и ще се храниш с полска трева;
19. с пот на лицето си ще ядеш хляба си, докле се върнеш в земята, от която си взет; защото пръст си и в пръст ще се върнеш.
20. И даде Адам на жена си име Ева(живот), защото тя стана майка на всички живеещи.
21. И направи Господ Бог на Адама и на жена му кожени дрехи, с които ги облече.
22. И рече Господ Бог: ето, Адам стана като един от Нас да познава добро и зло; и сега - да не простре ръка да вземе от дървото на живота, та, като вкуси, да заживее вечно.
23. Тогава Господ Бог го изпъди от Едемската градина, да обработва земята, от която бе взет.
24. И изгони Адама, и постави на изток при Едемската градина Херувим и пламенен меч, що се обръщаше, за да пазят пътя към дървото на живота.

Всички знаем, че Ева е направила първородния грях, но за да се стигне до там Адам първи наруши своите заповеди които БОГ му вмени когато го засели в райската градина "да обработва градината" и "да пази градината". Питали ли сте се къде беше Адам, когато змията се срешна с Ева, понеже, ако беше там нещата може би, биха били други. Едната му заповед беше да обработва градината, ако е така БОГ му беше дал Ева за помощница и ако той е обработвал градината помощницата му би трябвало да е работила заедно с него, защото това беше нейното основно предназначение да му бъде помошница. Ако Адам не е обработвал градината то другото му задължение беше да пази градината, а Ева беше част от градината и то да я пази не от диви животни, понеже той живееше в синхрон с всички животни, а от нечистите измами на змията. И в двата случея Адам беше задължен да бъде до Ева, но за съжаление не беше и тя беше прелъстена от змията. Първородния грях се нарича "непокорство" и "независимост", както и до днес. Забележете, че най-страшното беше че Адам и Ева не се покаяха за това което извършиха, а започнаха да се оправдават. Адам каза "жената, която ми даде Ти - тя ми даде от дървото и аз ядох" търсейки как да се оправдае Адам дори се опита да обвини БОГ, че му е дал жената, а Ева се оправда със змията "змията ме прелъсти, и аз ядох", след като не се покаяха БОГ нямаше друг избор освен да ги накаже с наказанията които са върху нас и до днес и да ги изгони за да не ядат и от дървото на живота и да живеят вечно. Адам и Ева бяха изгонени от рая и смъртта навлезе в живота им както Бог им беше казал, че ако ядат от дървото за познаване на доброто и злото ще умрат. Те имаха деца, децата им имаха деца и така от тях се роди цялото човечество.


Човечеството обаче не живееше според духа, който БОГ им беше дал, а според плътските си намерения и пожелания затова Бог реши да намали живота на хората като каза, че ще живеят до 120 години(преди това хората живеели около 900 години).

книга Битие, глава 6, стих 3
3. И рече Господ (Бог): няма Моят Дух да бъде вечно занемарван от (тия) човеци, защото са плът; нека дните им бъдат сто и двайсет години.

Но хората не си взели поука, живеели в разврат, мислили само за лоши неща, вършели злодейства и всеки се бил отклонил от Божия път. Тогава БОГ се огорчил в сърцето си и съжалил, че е създал човека. Той взел решение да унищожи хората, но между тях имало един човек на име Ной. Той бил единствения, който бил праведен и ходил по божият дух. Бог решил да остави Ной и семейството му и от него да създаде наново човешкият род.

Битие 6 глава
5. И видя Господ (Бог), че развратът между човеците на земята е голям, и че всичките им сърдечни мисли и помисли бяха зло във всяко време;
6. и разкая се Господ, задето беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето Си.
7. И рече Господ: ще изтребя от лицето на земята човеците, които сътворих; от човек до скот, гадове и птици небесни ще изтребя, защото се разкаях, задето ги създадох.
8. А Ной намери благодат пред очите на Господа (Бога).
9. Ето житието на Ноя: Ной беше човек праведен и непорочен в своя род; Ной ходеше по Бога.
10. Ной роди трима синове: Сим, Хам и Иафет.
11. Но земята се разтля пред лицето Божие, и напълни се земята със злодейства.
12. И погледна Господ Бог на земята, и ето, тя беше разтляна: понеже всяка плът се бе отклонила от своя път на земята.
13. И рече (Господ) Бог на Ноя: краят на всяка плът дойде пред лицето Ми, защото земята се напълни със злодейства от тях; и ето, Аз ще ги изтребя от земята.
Така Господ заради един праведен човек не погуби човешкият род. Той спасил Ной и семейството му, като му казал да построи ковчег, в който да влязат когато дойде време за потопа, а също и от всички животни, които имат жизнено дихание, да влязат по едно мъжко и едно женско, защото всички останали ще се удавят. БОГ разбрал, че "помислите на човешкото сърце са зло още от младините му" (книга Битие, глава8, стих 21) След потопа понеже Бог много обичал хората решил повече да няма потоп на земята и сключил завет с човека като му казал, че знака на завета ще бъде дъгата която ще се появява между облаците и винаги когато се появи дъгата да си спомняме за потопа и за завета с БОГ, който гласи че няма повече да бъде унищожавана земята с потоп. БОГ благословил Ной и синовете му да се плодят и се множат и да владеят над цялата земя. Така човешкия род се умножи и стана голям народ.Хората бяха задружни поради това, че говореха на един език и нямаше какво да ги раздели. Започнали да строят град и висока кула и гордостта от това, което правили навлязла в сърцата им. БОГ дошъл да види какво строят хората и видял, че всичко което правили ги водило към грях, гордостта била превзела сърцата им и си мислили, че могат да направят всичко. За да спре хората от нечестивия път, по който били поели, Бог разбъркал езика на хората и те вече не говорили на един език, а на различни езици, спряли да строят града и кулата и се разпръснали по цялата земя.
От тогава до днес хората говорим на различни езици. По развитите народи са измислили писменост за своите езици, но все още има и такива, които говорят на езика на който БОГ им е дал, но не са измислили писменост за него. Примери за такива народи са доста от индианските племена, както и българските роми, които имат език, който им е даден от БОГ, но не са измислили писменост за него. Така по земята се оформили различни народи, които говорели всеки на своя си език.
Но хората отново забравили за Господ и греховете им ги завладяли.
Един ден БОГ казал на Авраам, че от него ще създаде велик народ. Това бил еврейския народ или Божият народ. Евреите се умножили твърде много, когато живеели поробени от египтяните, когато Господ се сетил за обещанието което дал на Авраам.

БОГ поставил за водач Моисей и със много чудеса извел евреите от Египет, като отворил морето за да преминат през него и след това го върнал обратно за да спре египтяните които ги преследвали. След това БОГ ги водил през пустинята, като правил невероятни чудеса за тях, а те вярвали в него само временно докато отминело чудото, после роптаели против него и Моисей. Така БОГ решил да ги унищожи, но Моисей му се помолил да им прости и БОГ заради Моисей и заради обещанието на Авраам не ги унищожил. Бог извикал Моисей и му дал заповедите, които да спазват, дал им също да построят божията скиня и ако някой съгреши да пренася в жертва животно и така наказанието за греха да не дойде върху човека. БОГ извел евреите от пустинята, като с чудеса от него те побеждавали много по силни народи и ги завел в обетованата земя, от която течело мляко и мед. Еврейския народ се заселил в богата земя, но пак наскърбил БОГ, като поискали и те да си имат цар, като другите народи, понеже до тогава самия БОГ бил техния цар. Тогава БОГ им казал, че ще им даде да имат цар, но да знаят, че той ще ги води по съдилища и ще ги товари с непосилни данъци, а народа се съгласил.
Еврейският народ станал като другите народи и бил управляван от царе. Когато царят бил праведен и вярвал в БОГ, народа също бил добре, а когато бил нечестив и не вярвал в БОГ, народа не живеел добре. Един от най-известните еврейски царе е цар Соломон, който построил божият храм. БОГ му казал, че каквото и да поиска ще му го даде, а Соломон поискал да му даде мъдрост. Така Соломон бил най-мъдрят цар и всички земни цaре идвали за съвети при него. Бог толкова го благословил с богатства, че по негово време всичко било от злато и скъпоценни камъни, а стойността на среброто била, като камъни по улиците.

Годините минавали царете се сменяли, а народа продължавал да живее в грях пред БОГА, дори великия и мъдър Соломон в края на дните си кадял на други богове. БОГ изпращал своите пророци, които призовавали хората и царете да се покаят за греховете си и да не ги вършат повече, а те ги гонели убивали ги и рядко се вслушвали в божиите послания.
Пророк Исая живял около седем века и половина преди Христос, в негово време грехът бил превзел сърцата на хората и никой не вярвал на думите му. Той предсказал за идването на Христос на земята за неговата смърт, възкресение и за това, че той ще понесе греховете на света. Всички евреи очаквали идването на спасителя, като вярвали, че той ще бъде техния цар. Но когато Иисус дойде на земята дори религиозните водачи, които знаели Писанията наизуст, не го познали, понеже всички се били отбили от божия път и никой от тях не ходеше с БОГА. Имаше обаче един праведен човек на който БОГ бе обещал да види Спасителя преди да умре. Така праведния Симеон видя бебето Иисус и можеше спокоен да си отиде от тази земя, а пророчицата Анна разказваше за БОГ на всички, които очакваха избавление в Иерусалим.

Сега нека направим едно обобщение за това какво се случи с хората и тeхните падения до идването на Иисус.

Падение 1.
Адам неможа да опази Ева, която съгреши като се усъмни в Божията заповед, която гласеше, че ако ядат от дървото за познаване на доброто и злото ще умрат. Ева беше заблудена от Сатана който я излъга като и каза, че няма да умрат.
Следствие:
Смъртта навлезе в живота на хората.

Падение 2:
Развилия се човешки род не живееше по духа, който БОГ им беше дал и така се беше отдалечил от Божия образ и подобие, който беше създаден отначало
Следствие:
БОГ намали живота на хората до 120 години

Падение 3:
Поради греховете и разврата в който живееха хората БОГ реши да унищожи света, който е създал, но заради един праведен човек Ной, реши да не го унищожава, а да го създаде на ново.
Следствие:
Цялата земя беше потопена във вода и всички хора и животни които имаха дихание умряха, освен тези които бяха в ковчега с Ной и семейството му.

Падение 4:
Поколението на праведния Ной не беше праведно като него. Хората се възгордели и се мислили за много велики и че могат да направят всичко. Така те отново се отдалечили от божия път за тях.
Следствие:
БОГ направи хората да говорят на различни езици, те се разпръснаха по цялата земя и така се развиха различните народи.

След като и еврейския народ се беше отклонил от божия път за тях и след като последния праведен Симеон си отиде от света на живите, на земята нямаше да има нито един праведен или вярващ човек заради който БОГ да запази човечеството. Защото заради един праведен Ной, БОГ запази земята, като унищожи чрез потопа всички нечестиви и невярващи хора. А сега когато нямаше нито един праведен, трябваше земята да бъде унищожена. Но защо БОГ не унищожи земята? Отговора на този въпрос се намира в новия завет:

Книга Посланието на апостол Павел да Римляните, глава 5 , стихове 6-8:
6. Защото, още когато ние бяхме немощни, Христос в определеното време умря за нечестивите.
7. За праведник едва ли ще умре някой; за добрия, може би, някой и да се реши да умре.
8. Но Бог доказва любовта Си към нас с това, че Христос умря за нас, още когато бяхме грешни.


Тези стихове ни казват, че още когато сме били "немощни", тоест за нас беше невъзможно да се спасим, точно тогава Христос дойде да ни спаси.
Бихте ли да ли живота си за някой за това, че е праведен?
За някой добър човек, може би бихте умрял?
А за някой, който е съгрешавал срещу вас, вие никога не бихте дали живота си, за да не загине той, нали така?
Всъщност бихте дали живота си само и единствено, ако го обичате и то истински.
С това БОГ показа своята любов към нас хората, като не ни погуби заради нещата с които съгрешаваха пред Него, а дойде за да даде живота си за всички нас. Така Бог сключи Нов Завет с всички хора, който гласеше, че който повярва в него и се кръсти ще бъде спасен и няма да умре, а ще живее в Рая и после в новата земя в която няма вече да има смърт, а който не вярва ще бъде осъден и ще умре, като първо ще иде на мъки в ада, а после ще бъде хвърлен в морето от огън и това ще бъде втората смърт.

Обръщам се към вас, които четете това послание, незакоравявайте сърцата си и не слушайте това с което ви лъже старовременната змия, че това не е истина и че няма да умрете и да си живеете живота спокойно в греховете си без, да се замисляте за последствията. Напомням ви, че вие живеете в 2016та година от Новия Завет, който БОГ сключи с всички хора на земята вместо да ни унищожи, като ни каза че няма друго име чрез което можем да се спасим освен името Иисус Христос.


Всеки живот на земята има някаква стойност. Да вземем например една мравка, нейния живот има такава стойност, че ако случайно я смажете и умре няма да има никакви последствия за вас дори в днешния ден да смачкате без да разберете и 100 мравки. Ако обаче убиете един щъркел, ще трябва да платите солидна сума пари дори това да е станало без да искате, защото неговия живот има значение за света и стойността му е много по висока от тази на мравката. Ако убиете човек освен определена цена за живота му ще бъдете осъдени на 20 години лишаване от свобода, защото стойността на човешкия живот в света е много по висока от тази на животните. В миналото, а и в някои страни все още има смъртно наказание, така че ако убиете някой ще трябва да платите с вашия живот или стойността на един човешки живот е равна на стойността на друг човешки живот. Библията ни казва, че стойността на живота на Иисус е толкова висока, че е достатъчна за да се плати от греха на първия човек на тази земя Адам, до греха на последния човек, който ще се роди на тази земя.
Иисус е нашият БОГ и Спасител и само Той може да ни прости всеки грях, независимо какъв е, защото само Той е платил за всички грехове на света.

Ако и вие искате да приемете Иисус за свой БОГ и Спасител и да ви бъдат простени всичките ви грехове преминете към СТЪПКА 3


Истината за Бог е само в Библията, която е Божието слово за всеки ...

Стъпка 1

Повярвай, че Иисус Христос е твоят БОГ и спасител ...

Стъпка 2

Покай се за всичките си грехове и Бог ще ти ги прости ...

Стъпка 3

Започни да живееш новия си живот на християнин сега ...

Стъпка 4