Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Теми - Vili Nedelchev

Страници: [1]
1
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ЗА УЧЕНИЦИ (5-12клас) ОТ "МЛАДЕЖИ НА КРЪСТОПЪТ"

https://stani-hristianin.com/forum/prezentacia1.ppt

2
РАННИТЕ ХРИСТИЯНИ!

Християните на ранната църква


Това е описание на християните на ранната църква, открито в писмо от неизвестен автор от 2 век, наречено “Послание до Диогнет”.

“Християните не се различават от другите по езика, по гражданските институции или по националността. Не живеят в собствени градове, не говорят по определен начин, нито водят отшелнически живот. Те обитават гръцки или варварски градове, според случая; те се придържат към местните традиции, дрехи, храна и останалите неща от живота. Въпреки това те имат различно, понякога учудващо поведение. Те населяват собствените си земи, но като чужденци.
Като граждани те участват навсякъде; но те страдат като чужденци. Всяка чужда страна е бащина за тях и всяка родна страна е като чужда. Те се женят като другите; раждат деца, но не ги захвърлят. Те имат обща трапеза, но не и многоженство. Те са в плът, но не следват плътта. Те живеят на земята, но са граждани на небето. Те се подчиняват на съществуващите закони, но техният живот надминава законите.
Те обичат всички и са преследвани от всички. Те са неизвестни, но осъждани. Те са убивани, но живеят. Те са бедни, но обогатяват мнозина. Те имат недостатъчно, но изобилни във всичко. Те са укорявани, но се радват. Те са кълнати, но благославят. Те са презирани, но те почитат. Те правят добро, но са наказвани като злодейци. Когато са наказвани се радват, сякаш им правят добро. Евреите ги преследват като чужденци, но и гърците ги преследват. Техните врагове не могат да назоват причината за враждата.
На кратко казано, това което е душата за тялото са християните за света. Както душата присъства във всички части на тялото, така християните са разпръснати по целия свят. Душата обитава в тялото, но не е от тялото, така и християните живеят в света, но не са от света. Душата, която е невидима, е на стража във видимото тяло; също така и християните са видими в този свят, но тяхната вяра е невидима.
Плътта мрази душата и воюва срещу нея, защото тя се съпротивява на плътските удоволствия; също и света мрази християните без причина, освен за това, че те се съпротивяват на светските удоволствия. Душата обича тялото и частите му, които я мразят; също и християните обичат своите врагове. Душата е затворена в тялото, но поддържа живота на тялото; така и християните са затворени в света като в затвор, но те подкрепят света. Безсмъртната душа обитава в смъртното тяло; така и християните живеят сред тлението, но търсят безсмъртието в небето. Душата е добре и при липсата на храна и вода; и християните се увеличават, независимо, че са преследвани. Този е жребият, които е отредил Бог на християните в света и той няма да им се отнеме.

3
Още е било казано: „Който напусне жена си, нека ? даде разводно писмо .“
. А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен поради блудство, я прави да прелюбодейства ; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодейства . Матей 5:31
6. но в началото на създанието Бог ги е направил мъжко и женско .
7. „Затова ще остави човек баща си и майка си и ще се привърже към жена си;
8. и двамата ще бъдат една плът “; така че не са вече двама, а една плът.
9. И така, онова, което Бог е съчетал, човек да не го разлъчва 6.
10. И в къщата учениците пак Го попитаха за това 7.
11. А Той им каза: Който напусне жена си и се ожени за друга, той прелюбодейства против нея 8.
12. И ако тя напусне мъжа си и се омъжи за друг, тя прелюбодейства . МАРК 10:6-12

 Или не знаете, братя – защото говоря на такива, които знаят какво е закон – че законът владее над човека само докато той е жив?
2. Защото омъжената жена е вързана чрез закона за мъжа си, докато той е жив; но когато мъжът ? умре, тя се освобождава от закона на мъжа .
3. И така, ако мъжът ? е жив и тя се омъжи за друг, ще бъде прелюбодейка; но ако мъжът ? умре, тя е свободна от този закон и няма да бъде прелюбодейка, ако се омъжи за друг .  Римляни 7:1-3

4
Всичко за християнската вяра / НАЙ-ВАЖНОТО
« -: ноември 06, 2015, 23:32:20 pm »
"Страхът от ГОСПОДА е начало на мъдростта и познаването на Светия е разум. Защото чрез мен ще се умножат дните ти и ще ти се прибавят години на живот."
Учителю, коя е най-голямата заповед в закона? А Той му каза: „Да възлюбиш Господа, своя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа и с целия си ум.“ Това е най-голямата и първа заповед. А втора, подобна на нея, е тази: „Да възлюбиш ближния си както себе си.“
Матей 22:36-39 VBG
Притчи Соломонови 9:10-11

Страници: [1]