Покажи участието

От тук може да видиш всички публикации на този потребител.


Публикации - hristiqnin

Страници: [1] 2 3 4 5 6 ... 46
1
Да, светиите ще имат крайната победа.
Благодаря ти, Християнин,
за словото и за отговора, и за всичко.
Слава на Бога за всичко,грийн майл!Амин!

2
А Ти Си Толкова прекрасен,
Господи!!!
Така е!Слава на Бога!

3
Няма да бъдем победени.
Не може Божията вяра да бъде победена.

В англ. превод е използвана думата

to overcome,

която се превежда;
да преодолееш.

 7. And it was given unto him to make war with the saints, and to

overcome them:

 and power was given him over all kindreds, and tongues, and nations.

Да бъдеш победен е
to be defeated

Тоест, злото ще   преодолее светиите.
Тоест, ще бъде  въпреки тях.

overcome them.

Един превод може така да смачка нещата,
затова е важно да се знае повече и най- вече,
колкото може по-стари преводи.
Нима мислите, че злото не се меси в Библията?...

Няма как да бъде победен Бог и всичко,
което е Във Него!!!
Победата на антихриста над светиите не е окончателна победа,а временна,с цел да стане повод за поклонението пред него и последвалото приемане на белега на звяра от страна на цялото паднало човечество,с изключение на тези,чиито имена са били записани в книгата на живота на Закланото Агне преди създанието на света,грийн майл.Тези,които в действителност биват победени, са приелите белега на звяра неполаяли се грешници,които изпитват върху себе си 7-те последни чаши на Божия гняв и биват хвърлени в огненото езеро при змея,звяра и лъжепророка,а "победениет" светии виждаме облечени с бели дрехи и с палмови клонки в ръце да славят Бога:" 9. След това видях, и ето голямо множество, което никой не можеше да изброи, от всеки народ, и от всичките племена, люде и езици, стоящи пред престола и пред Агнето, облечени в бели дрехи, с палмови клони в ръцете си,
  10. и викаха с висок глас, казвайки: Спасение на нашия Бог, Който седи на престола и на Агнето!
  11. И всичките ангели стояха около престола и около старците и четирите живи същества; и паднаха на лицето си пред престола, та се поклониха Богу, казвайки:
  12. Амин! благословение, слава и премъдрост, благодарение и почит, сила и могъщество на нашия Бог до вечни векове. Амин.
  13. Тогава един от старците проговори, като ми каза: Тия облечени в бели дрехи, кои са? и откъде са дошли?
  14. И рекох му: Господине мой, ти знаеш. А той ми каза: Това са ония, които идат от голямата скръб; и са опрали дрехите си, и са ги избелили в кръвта на Агнето.
  15. Затова са пред престола на Бога и Му служат денем и нощем в Неговия храм; и седящият на престола ще разпростре скинията Си върху тях.
  16. Няма да огладнеят вече, нито да ожаднеят вече, нито ще ги удари слънцето, нито някой пек;
  17. защото Агнето, Което е пред средата на престола, ще им бъде пастир и ще ги заведе при извори с текущи води; и Бог ще обърше всяка сълза от очите им."(Откр. 7гл.)АлилуЯ!Амин!

Бог да е с вас!Амин!

4
Едно е да си дете на божия приятел Авраам, съвсем друго дете на Бога. Ако си мислиш че е все едно можеш да сравниш своите отношения с децата на приятелите ти и отношението ти към твойте деца и ще разбереш разликата.


Римляни 8:29
Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

И за тези които Бог предузна че ще повярват и ще приемат Неговото спасение, Бог предварително обеща(предопредели): да ги осинови и прибави към Своето семейство с първороден брат и глава на семейството Иисус и това семейство се нарече „Църква Христова“


Колосяни 1:18
И глава на тялото, то ест, на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.

Ефесяни 1:5
като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля,

Римляни 8:1
Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът но по Дух].
Как мислиш,Милко,кого имам предвид под "дете на обещанието" и "авраамово дете",че ми пишеш тези неща?

5
Лошото благовестие е нещо като суха вода.Да представяш християнството като живот в страх, безпокойство и лишения и че трябва да станеш мазохист за да те хареса Бог и да те приеме и спаси си е анти благовестие, противно на Бога и Неговия план за спасение на любимото Му (за съжаление паднало) човечество.

Някои не разбират или не искат да разберът, че Стария завет беше основан на Неговата справедливост и на тази основа трябваше човечеството да бъде унищожено защото:
 
Римляни 3:23
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,

 Именно за това, за да запази тези които ибича Бог промисли Нов завет, основан на Неговата любов и благодат(незаслужена милост). За съжаление мнозина(включително и „служители) не разбират смисъла на думата БЛАГОДАТ и смятат че Божията милост непременно трябва да се изстрада и заслужи и тези които проповядват спасението и живота по благодат(твърде ефтино според тях) са еретици,сектанти,беззаконници – антихристи.
Разбирам какво искаш да кажеш,Милко,но твърдението ти,че старият и новият завет са основани на различни принципи,не отговаря на истината.Нещо важно,старият и новият завет бяха сключени с Израел,а с нас-езичниците Бог сключи единия вечен завет в Христовата кръв,който за евреите се явява новият завет.Ние не сме били участници в стария завет,освен малката група прозелити.
Всеки,който прибавя някаква заслуга от страна на човека към Божията благодат,която е необходима за неговото спасение,е в състоянието на тези,които критикуваш.Виж себе си,как стоиш в това отношение!
Бог да те благослови и спаси,заедно с близките ти,Милко!Амин!

Християните, Божиите деца(спасените по благодат чрез вяра,които Бог предузна и предопредели да  бъдат опростени за греховете си,спасени от наказанието което заслужават по закона, осиновени и прибавени към Неговото царство и семейство, чийто първороден брат и глава е Иисус Христос – „Църква Христова“) са вече спасени и благословени. Спасение и благословение се пожелава на неспасените. А аз ти пожелавам спасение(ако все още не вярваш или не знаеш че си) А ако вярваш че си спасен, чрез вяра устояване, работа за Господа, любов към Бога, братята и сестрите и освещение(промяна по христовия образ без което няма да влезеш в небето) да останеш в спасението си! Бог с нас!


Да не забравяме девиза на форума и да разсъждаваме върху него преди да съдим. Особено ако  не осъзнаваме причината да не се чувстваме свободни.

И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Йоан 8:32


Стария завет е с аврамовото потомство а новия с адамовото. трети завет няма.
Не е така,Милко.И старият,и новият завет бяха между Бог и Неговия народ,т.е. Авраамовото потомство,чедата по обещанието,децата на вярата!Прочети пак "Римл. 3 и 4 гл."!

6
Лошото благовестие е нещо като суха вода.Да представяш християнството като живот в страх, безпокойство и лишения и че трябва да станеш мазохист за да те хареса Бог и да те приеме и спаси си е анти благовестие, противно на Бога и Неговия план за спасение на любимото Му (за съжаление паднало) човечество.

Някои не разбират или не искат да разберът, че Стария завет беше основан на Неговата справедливост и на тази основа трябваше човечеството да бъде унищожено защото:
 
Римляни 3:23
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,

 Именно за това, за да запази тези които ибича Бог промисли Нов завет, основан на Неговата любов и благодат(незаслужена милост). За съжаление мнозина(включително и „служители) не разбират смисъла на думата БЛАГОДАТ и смятат че Божията милост непременно трябва да се изстрада и заслужи и тези които проповядват спасението и живота по благодат(твърде ефтино според тях) са еретици,сектанти,беззаконници – антихристи.
Разбирам какво искаш да кажеш,Милко,но твърдението ти,че старият и новият завет са основани на различни принципи,не отговаря на истината.Нещо важно,старият и новият завет бяха сключени с Израел,а с нас-езичниците Бог сключи единия вечен завет в Христовата кръв,който за евреите се явява новият завет.Ние не сме били участници в стария завет,освен малката група прозелити.
Всеки,който прибавя някаква заслуга от страна на човека към Божията благодат,която е необходима за неговото спасение,е в състоянието на тези,които критикуваш.Виж себе си,как стоиш в това отношение!
Бог да те благослови и спаси,заедно с близките ти,Милко!Амин!

Християните, Божиите деца(спасените по благодат чрез вяра,които Бог предузна и предопредели да  бъдат опростени за греховете си,спасени от наказанието което заслужават по закона, осиновени и прибавени към Неговото царство и семейство, чийто първороден брат и глава е Иисус Христос – „Църква Христова“) са вече спасени и благословени. Спасение и благословение се пожелава на неспасените. А аз ти пожелавам спасение(ако все още не вярваш или не знаеш че си) А ако вярваш че си спасен, чрез вяра устояване, работа за Господа, любов към Бога, братята и сестрите и освещение(промяна по христовия образ без което няма да влезеш в небето) да останеш в спасението си! Бог с нас!


Да не забравяме девиза на форума и да разсъждаваме върху него преди да съдим. Особено ако  не осъзнаваме причината да не се чувстваме свободни.

И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Йоан 8:32
Къде в думите ми вида осъждане,Милко?

7
Лошото благовестие е нещо като суха вода.Да представяш християнството като живот в страх, безпокойство и лишения и че трябва да станеш мазохист за да те хареса Бог и да те приеме и спаси си е анти благовестие, противно на Бога и Неговия план за спасение на любимото Му (за съжаление паднало) човечество.

Някои не разбират или не искат да разберът, че Стария завет беше основан на Неговата справедливост и на тази основа трябваше човечеството да бъде унищожено защото:
 
Римляни 3:23
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,

 Именно за това, за да запази тези които ибича Бог промисли Нов завет, основан на Неговата любов и благодат(незаслужена милост). За съжаление мнозина(включително и „служители) не разбират смисъла на думата БЛАГОДАТ и смятат че Божията милост непременно трябва да се изстрада и заслужи и тези които проповядват спасението и живота по благодат(твърде ефтино според тях) са еретици,сектанти,беззаконници – антихристи.
Разбирам какво искаш да кажеш,Милко,но твърдението ти,че старият и новият завет са основани на различни принципи,не отговаря на истината.Нещо важно,старият и новият завет бяха сключени с Израел,а с нас-езичниците Бог сключи единия вечен завет в Христовата кръв,който за евреите се явява новият завет.Ние не сме били участници в стария завет,освен малката група прозелити.
Всеки,който прибавя някаква заслуга от страна на човека към Божията благодат,която е необходима за неговото спасение,е в състоянието на тези,които критикуваш.Виж себе си,как стоиш в това отношение!
Бог да те благослови и спаси,заедно с близките ти,Милко!Амин!

Християните, Божиите деца(спасените по благодат чрез вяра,които Бог предузна и предопредели да  бъдат опростени за греховете си,спасени от наказанието което заслужават по закона, осиновени и прибавени към Неговото царство и семейство, чийто първороден брат и глава е Иисус Христос – „Църква Христова“) са вече спасени и благословени. Спасение и благословение се пожелава на неспасените. А аз ти пожелавам спасение(ако все още не вярваш или не знаеш че си) А ако вярваш че си спасен, чрез вяра устояване, работа за Господа, любов към Бога, братята и сестрите и освещение(промяна по христовия образ без което няма да влезеш в небето) да останеш в спасението си! Бог с нас!
Ти не знаеш ли какво вярвам по този въпрос,Милко?
Иначе,най-важното,изключително много ме зарадва изповедта на Христоеото благовестие,което  ти направи,защото тя показва работата на Святия Дух с теб,за което да бъде слава на Бога!Амин!
Бог да е с нас!Амин!

8
Лошото благовестие е нещо като суха вода.Да представяш християнството като живот в страх, безпокойство и лишения и че трябва да станеш мазохист за да те хареса Бог и да те приеме и спаси си е анти благовестие, противно на Бога и Неговия план за спасение на любимото Му (за съжаление паднало) човечество.

Някои не разбират или не искат да разберът, че Стария завет беше основан на Неговата справедливост и на тази основа трябваше човечеството да бъде унищожено защото:
 
Римляни 3:23
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,

 Именно за това, за да запази тези които ибича Бог промисли Нов завет, основан на Неговата любов и благодат(незаслужена милост). За съжаление мнозина(включително и „служители) не разбират смисъла на думата БЛАГОДАТ и смятат че Божията милост непременно трябва да се изстрада и заслужи и тези които проповядват спасението и живота по благодат(твърде ефтино според тях) са еретици,сектанти,беззаконници – антихристи.
Разбирам какво искаш да кажеш,Милко,но твърдението ти,че старият и новият завет са основани на различни принципи,не отговаря на истината.Нещо важно,старият и новият завет бяха сключени с Израел,а с нас-езичниците Бог сключи единия вечен завет в Христовата кръв,който за евреите се явява новият завет.Ние не сме били участници в стария завет,освен малката група прозелити.
Всеки,който прибавя някаква заслуга от страна на човека към Божията благодат,която е необходима за неговото спасение,е в състоянието на тези,които критикуваш.Виж себе си,как стоиш в това отношение!
Бог да те благослови и спаси,заедно с близките ти,Милко!Амин!

9
https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,97/catid,62/id,21562/view,article/
Здравей,Петьо.Отговорът на зададените въпроси в този материал е даден от апостол Павел в "Римл. 7гл.",а именно:" 1. Или не знаете, братя, (защото говоря на човеци, които знаят що е закон), че законът владее над човека само, докогато той е жив?
  2. Защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, до когато той е жив; но когато мъжът умре тя се освобождава от мъжевия закон.
  3. И тъй, ако при живота на мъжа си тя се омъжи за друг мъж, става блудница; но ако умре мъжът й, свободна е от тоя закон, и не става блудница, ако се омъжи за друг мъж.
  4. И тъй, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, сиреч, с възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога.
  5. Защото, когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действуваха във вашите телесни части, за да принасяме плод който докарва смърт;
  6. но сега, като умряхме към това, което ни държеше, освободихме се от закона; тъй щото ние служим по нов дух, а не по старата буква.
  7. Тогава що? Да речем ли, че законът е грях? Да не бъде! Но напротив, не бих познал греха освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казвал: "Не пожелавай".
  8. Но грехът понеже взе повод чрез заповедта, произведе в мене всякакво пожелание; защото без закон грехът е мъртъв.
  9. И аз бях жив някога без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях:
  10. намерих, че самата заповед, която бе назначена да докара живот, докара ми смърт.
  11. Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея.
  12. Тъй щото законът е свет, и заповедта света, праведна и добра.
  13. Тогава, това ли, което е добро, стана смърт за мене? Да не бъде! Но грехът ми причинява смърт чрез това добро нещо, за да се показва, че е грях, тъй щото чрез заповедта, грехът да стане много грешен.
  14. Защото знаем, че законът е духовен; а пък аз съм от плът, продаден под греха.
  15. Защото не зная какво правя: понеже не върша това, което искам; но онова което мразя, него върша.
  16. Обаче, ако върша, това, което не искам, съгласен съм със закона, че е добър.
  17. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене.
  18. Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша.
  19. Защото не върша доброто, което желая; но злото, което не желая, него върша.
  20. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене.
  21. И тъй, намирам тоя закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо.
  22. Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон;
  23. но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми.
  24. Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялото на тая смърт?
  25. Благодарение Богу! има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта - на греховния закон."!Амин!АлилуЯ!

Бог да те благослови,заедно с всички Свои,Петьо!Амин!
Амин!
Здравей, брат Деяне!
Бог да те благослови и теб и твоите най-близки!
Амин!

Има интересни според мен въпроси и отговори.
Например едно от нещата, че не било ли протестантско, да се радваш, но и не може човек да изпитва вина цял живот, след като се е покаял или да се чувства виновен при някои взаимоотношения с хората, при които няма виновен.

Ето тук е за "протестантското":

"Въпрос: „Вратите са тесни и стеснен е пътят”. Как се съвместяват тези две неща?

Някои други казват, че тясна е вратата, входът, но когато влезеш, става просторно. Тясна е вратата. Трима отишли да видят стареца Паисий, но врата на килията му, а и самата килия били тесни. Влезли двама, а едва след това и третият и му казали:

-  Отче, труден е християнският живот и Евангелието, и вратата  ви е тясна!

А той отвърнал:

- Не е  тясна вратата, а твоите тлъстини са виновни и не си се побрал!

Ако обаче влезеш и поставиш началото, след това скръбта  е вътрешна, потискат те животът, обществото, обстоятелствата, бедността, но вътре в теб не ти е  тясно, а просторно. Живееш свобода, радост. Един ме попита:

- Това да не е нещо протестантско?

- Защо питаш?

- Звучи много радостно. Това ме тревожи!

Нима за да съм православен, трябва да не чувствам голяма радост?  И ако го казват някои протестанти, тогава и ние да не дишаме, защото те дишат, и да не ядем, защото те ядат?! Нима това, което  другите  правят, по дефиниция е за отхвърляне?  Тези неща ги казват светците. Авва Доротей, който бил велик подвижник, православен, много строг, казва, че  отишъл при духовника си, защото се чудел в себе си „как чувствам толкова голяма вътрешна радост” и му казал същото, което и вие казвате:

- Отче, в Св. Писание пише, че в рая ще влезем през трудности. Аз съм много радостен. Да не би да не вървя добре?

Той се безпокоял, че е радостен. Чели ли сте книгата на авва Доротей "Подвижнически слова"? Много е хубава. Неговият духовник му отвърнал:

- Тази скръб, детето ми, е за тези, които са егоисти, самохвалци и горделиви. Смиреният човек чувства рай в душата си. Затруднява се малко, докато тръгне в началото. Ако поемеш по пътя, след това се чувстваш много хубаво!

Чувстваш се хубаво. Във всеки случай не мога да разбера един „Бог”, Който ни е въвел в света, за да ни измъчва постоянно, тоест да ни поставя в Църквата, за да ни каже: елате тук, да ви създам нови мъчения, които ще ухаят на тамян, ще са духовни по някакъв начин, но все пак ще са мъчения! Е, тогава какво по-различно правим в Църквата? Нека си отговорим на това."

Всички тези проблеми,които авторът описва,се дължат на православната догматика и произлизащата от нея практика, и начин на живот на православните,които съществено се различават от Христовото благовестие.Не може да си новороден от Святия Дух,да си изпитал Божието опрощение за греховете си,да си почувствал Неговата любов към себе,въпреки отвратителното ти състояние на плътски човек,продаден под греха,на син на дявола и да не си радостен!Не може да си вкусил,че Господ Е благ,да си осъзнал Христовата благодат и да искаш да добавяш нещо към нея,а камо ли-да се самонаказваш и самоосъждаш!Не може да си възлюбен и опростен,а да не обичаш и прощаваш!
Бог да те благослови и води чрез Духа Си,Петьо!Амин!

10
https://dveri.bg/component/com_content/Itemid,97/catid,62/id,21562/view,article/
Здравей,Петьо.Отговорът на зададените въпроси в този материал е даден от апостол Павел в "Римл. 7гл.",а именно:" 1. Или не знаете, братя, (защото говоря на човеци, които знаят що е закон), че законът владее над човека само, докогато той е жив?
  2. Защото омъжена жена е вързана чрез закона за мъжа, до когато той е жив; но когато мъжът умре тя се освобождава от мъжевия закон.
  3. И тъй, ако при живота на мъжа си тя се омъжи за друг мъж, става блудница; но ако умре мъжът й, свободна е от тоя закон, и не става блудница, ако се омъжи за друг мъж.
  4. И тъй, братя мои, и вие умряхте спрямо закона чрез Христовото тяло, за да се свържете с друг, сиреч, с възкресения от мъртвите, за да принасяме плод на Бога.
  5. Защото, когато бяхме плътски, греховните страсти, които се възбуждаха чрез закона, действуваха във вашите телесни части, за да принасяме плод който докарва смърт;
  6. но сега, като умряхме към това, което ни държеше, освободихме се от закона; тъй щото ние служим по нов дух, а не по старата буква.
  7. Тогава що? Да речем ли, че законът е грях? Да не бъде! Но напротив, не бих познал греха освен чрез закона, защото не бих познал, че пожеланието е грях, ако законът не беше казвал: "Не пожелавай".
  8. Но грехът понеже взе повод чрез заповедта, произведе в мене всякакво пожелание; защото без закон грехът е мъртъв.
  9. И аз бях жив някога без закон, но когато дойде заповедта, грехът оживя, а пък аз умрях:
  10. намерих, че самата заповед, която бе назначена да докара живот, докара ми смърт.
  11. Защото грехът, като взе повод чрез заповедта, измами ме и ме умъртви чрез нея.
  12. Тъй щото законът е свет, и заповедта света, праведна и добра.
  13. Тогава, това ли, което е добро, стана смърт за мене? Да не бъде! Но грехът ми причинява смърт чрез това добро нещо, за да се показва, че е грях, тъй щото чрез заповедта, грехът да стане много грешен.
  14. Защото знаем, че законът е духовен; а пък аз съм от плът, продаден под греха.
  15. Защото не зная какво правя: понеже не върша това, което искам; но онова което мразя, него върша.
  16. Обаче, ако върша, това, което не искам, съгласен съм със закона, че е добър.
  17. Затова не аз сега върша това, но грехът, който живее в мене.
  18. Защото зная, че в мене, сиреч, в плътта ми, не живее доброто; понеже желание за доброто имам, но не и сила да го върша.
  19. Защото не върша доброто, което желая; но злото, което не желая, него върша.
  20. Но ако върша това, което не желая, то вече не го върша аз, а грехът, който живее в мене.
  21. И тъй, намирам тоя закон, че при мене, който желая да върша доброто, злото е близо.
  22. Защото, колкото за вътрешното ми естество, аз се наслаждавам в Божия закон;
  23. но в телесните си части виждам различен закон, който воюва против закона на ума ми, и ме заробва под греховния закон, който е в частите ми.
  24. Окаян аз човек! кой ще ме избави от тялото на тая смърт?
  25. Благодарение Богу! има избавление чрез Исуса Христа, нашия Господ. И тъй, сам аз с ума слугувам на Божия закон, а с плътта - на греховния закон."!Амин!АлилуЯ!

Бог да те благослови,заедно с всички Свои,Петьо!Амин!

11
Едно поучение,което намирам за много полезно за нас:


Бог да благослови всички ни и да ни направи верни до край!Амин!
Макар че братът е харизматик,а аз-не,с него сме на Един Дух,за което Бог да бъде благословен!АлилуЯ!Амин!
Препоръчвам ти,а и на другите братя и сестри във форума,да се абонирате за канала на брат Явор,защото там има добро свидетелстване за Господа.Бог да те благослови,Сащо,заедно с близките ти и всички Свои!Амин!

Много добра проповед!

12
Бог да благослови всички ни и да ни направи верни до край!Амин!-цитат на Християнин
Амин!

Да,много е поучителна проповедта,до сега не съм разбирал напълно римляни 13 глава!
Благодаря Християнин Божието милосърдие и Неговата истина нека те пазят винаги!

Благодаря ти,Лазе!Теб и близките ти-също!Амин!

13
Бог допусна също да воюва против вярващите и да ги победи. Даде му се и власт над всеки род, племе, език и народ. Пред него се поклониха всички жители по земята, чиито имена не са написани от началото на света в Книгата на живота, принадлежаща на Агнеца, Който бе заклан. Който отвежда в плен, той ще бъде отведен в плен. Ако някой убие с меч, той ще бъде убит с меч. Тук са търпението и вярата на вярващите.
Отк. 13:5‭-‬8‭, ‬10 НП
https://bible.com/bible/901/rev.13.5-10.НП


Ще има време, когато Бог ще допусне вярващите да бъдем победени.
Така е,но това време още не е дошло.

14
Едно интересно виждане за това как царствата на Сатана осъществяват контрол върху хората.
Нещата с ваксините са малко преувеличени и клиповете според мен са манипулирани. Имам в предвид светещите чипове и връзките с телефон, други устройства, мак адреси и т.н.  Но всичко останало е добре представено и има логика.Повече от ясно е,че цялата тази,добре организирана и налагана, на места с брутални средства кампания,напр. в Австралия,кампания по ваксиниране на цялото човечество,на цялата тази дезинформация и явна манипулация,е част от дяволския план по погубването на човека,но във видеото на този брат не видях нищо за Божията защита и Божиите обещания към вярващите,което,лично,мен ме поставя нащрек.Нима дяволът е по-силен от Бог?Нима Божията сила е намалял или ръката Му се е скъсила,за да не може да ни помогне в този случай?Не се ли изцелихме с Христовите рани и пропадна ли Неговото обещание,че ако поемеме нещо отровно,то няма да ни навреди?Духът на видеото беше отчаяние и безнадежност и призив за това да се оправяме сами,като че ли Бог не Е Жив и ние сме сираци?Това не е Божият Дух,който поставя акцента върху делото на Спасителя на кръста за нас и произтичащата от него сигурност за нашето спасение и надежда в Божията добра воля за нас!Нима вярата ни зависи от ген,който може да бъде изманипулиран чрез една "ваксина",а не от новорождението чрез Святия Дух?
Нещо друго,Писанието свидетелства еднозначно,че белегът на звяра ще бъде наложен едва пред последните 3,5г. от последните седем,според пророчеството на пророк Даниел за последната "седмица",когато като че ли смъртоносно наранената глава на звяра оздравява,когато антихристът влиза в Божия храм и обявява себе си за "бог",а това не се е изпълнило.Затова,братя и сестри в Господа,въпреки че много от посочените факти са верни,изводите на брата не са верни,според христовото благовестие.Видях плътска преценка на ситуацията,а не духовна!Бог да благослови този брат и да го спаси!Амин!
Бог да благослови и спаси,и всички нас!Амин!
Нека да не забравяме в Кого сме повярвали,на Когото да бъде вечна слава!Алилуя!Амин!

15
https://www.facebook.com/photo/?fbid=10219572964700875&set=a.2477702948088
Току що гледах видео за Сингапур,който със своите 5 800 000 жители е съизмерим с България,където са ваксинирани два пъти 85% от населението,а в момента броят на новозаразените е средно около 3 000 души дневно.Мой приятел ходи в командировки по целия свят и ми каза,че най-високото ниво на хигиена,което е видял,надвишаващо,дори, това в Япония е именно в Сингапур,а носенето на маски там,както и в други страни в Югоизточна Азия, е практика от десетилетия.
Бог да благослови и опази всички Свои!Амин!

Страници: [1] 2 3 4 5 6 ... 46