Български християнски форум > Всичко за християнската вяра

Вината има срок на годност

<< < (3/3)

timo2:

--- Цитат на: timo2 в октомври 13, 2021, 00:49:52 am ---
--- Цитат на: timo2 в октомври 13, 2021, 00:36:40 am ---
--- Цитат на: hristiqnin в октомври 12, 2021, 18:14:15 pm ---
--- Цитат на: timo2 в октомври 12, 2021, 15:05:54 pm ---Лошото благовестие е нещо като суха вода.Да представяш християнството като живот в страх, безпокойство и лишения и че трябва да станеш мазохист за да те хареса Бог и да те приеме и спаси си е анти благовестие, противно на Бога и Неговия план за спасение на любимото Му (за съжаление паднало) човечество.

Някои не разбират или не искат да разберът, че Стария завет беше основан на Неговата справедливост и на тази основа трябваше човечеството да бъде унищожено защото:
 
Римляни 3:23
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,

 Именно за това, за да запази тези които ибича Бог промисли Нов завет, основан на Неговата любов и благодат(незаслужена милост). За съжаление мнозина(включително и „служители) не разбират смисъла на думата БЛАГОДАТ и смятат че Божията милост непременно трябва да се изстрада и заслужи и тези които проповядват спасението и живота по благодат(твърде ефтино според тях) са еретици,сектанти,беззаконници – антихристи.

--- Край на цитат ---
Разбирам какво искаш да кажеш,Милко,но твърдението ти,че старият и новият завет са основани на различни принципи,не отговаря на истината.Нещо важно,старият и новият завет бяха сключени с Израел,а с нас-езичниците Бог сключи единия вечен завет в Христовата кръв,който за евреите се явява новият завет.Ние не сме били участници в стария завет,освен малката група прозелити.
Всеки,който прибавя някаква заслуга от страна на човека към Божията благодат,която е необходима за неговото спасение,е в състоянието на тези,които критикуваш.Виж себе си,как стоиш в това отношение!
Бог да те благослови и спаси,заедно с близките ти,Милко!Амин!

--- Край на цитат ---

Християните, Божиите деца(спасените по благодат чрез вяра,които Бог предузна и предопредели да  бъдат опростени за греховете си,спасени от наказанието което заслужават по закона, осиновени и прибавени към Неговото царство и семейство, чийто първороден брат и глава е Иисус Христос – „Църква Христова“) са вече спасени и благословени. Спасение и благословение се пожелава на неспасените. А аз ти пожелавам спасение(ако все още не вярваш или не знаеш че си) А ако вярваш че си спасен, чрез вяра устояване, работа за Господа, любов към Бога, братята и сестрите и освещение(промяна по христовия образ без което няма да влезеш в небето) да останеш в спасението си! Бог с нас!

--- Край на цитат ---


Да не забравяме девиза на форума и да разсъждаваме върху него преди да съдим. Особено ако  не осъзнаваме причината да не се чувстваме свободни.

И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Йоан 8:32

--- Край на цитат ---


Стария завет е с аврамовото потомство а новия с адамовото. трети завет няма.

hristiqnin:

--- Цитат на: timo2 в октомври 14, 2021, 00:04:27 am ---
--- Цитат на: timo2 в октомври 13, 2021, 00:49:52 am ---
--- Цитат на: timo2 в октомври 13, 2021, 00:36:40 am ---
--- Цитат на: hristiqnin в октомври 12, 2021, 18:14:15 pm ---
--- Цитат на: timo2 в октомври 12, 2021, 15:05:54 pm ---Лошото благовестие е нещо като суха вода.Да представяш християнството като живот в страх, безпокойство и лишения и че трябва да станеш мазохист за да те хареса Бог и да те приеме и спаси си е анти благовестие, противно на Бога и Неговия план за спасение на любимото Му (за съжаление паднало) човечество.

Някои не разбират или не искат да разберът, че Стария завет беше основан на Неговата справедливост и на тази основа трябваше човечеството да бъде унищожено защото:
 
Римляни 3:23
Понеже всички съгрешиха и не заслужават да се прославят от Бога,

 Именно за това, за да запази тези които ибича Бог промисли Нов завет, основан на Неговата любов и благодат(незаслужена милост). За съжаление мнозина(включително и „служители) не разбират смисъла на думата БЛАГОДАТ и смятат че Божията милост непременно трябва да се изстрада и заслужи и тези които проповядват спасението и живота по благодат(твърде ефтино според тях) са еретици,сектанти,беззаконници – антихристи.

--- Край на цитат ---
Разбирам какво искаш да кажеш,Милко,но твърдението ти,че старият и новият завет са основани на различни принципи,не отговаря на истината.Нещо важно,старият и новият завет бяха сключени с Израел,а с нас-езичниците Бог сключи единия вечен завет в Христовата кръв,който за евреите се явява новият завет.Ние не сме били участници в стария завет,освен малката група прозелити.
Всеки,който прибавя някаква заслуга от страна на човека към Божията благодат,която е необходима за неговото спасение,е в състоянието на тези,които критикуваш.Виж себе си,как стоиш в това отношение!
Бог да те благослови и спаси,заедно с близките ти,Милко!Амин!

--- Край на цитат ---

Християните, Божиите деца(спасените по благодат чрез вяра,които Бог предузна и предопредели да  бъдат опростени за греховете си,спасени от наказанието което заслужават по закона, осиновени и прибавени към Неговото царство и семейство, чийто първороден брат и глава е Иисус Христос – „Църква Христова“) са вече спасени и благословени. Спасение и благословение се пожелава на неспасените. А аз ти пожелавам спасение(ако все още не вярваш или не знаеш че си) А ако вярваш че си спасен, чрез вяра устояване, работа за Господа, любов към Бога, братята и сестрите и освещение(промяна по христовия образ без което няма да влезеш в небето) да останеш в спасението си! Бог с нас!

--- Край на цитат ---


Да не забравяме девиза на форума и да разсъждаваме върху него преди да съдим. Особено ако  не осъзнаваме причината да не се чувстваме свободни.

И ще познаете истината и истината ще ви направи свободни. Йоан 8:32

--- Край на цитат ---


Стария завет е с аврамовото потомство а новия с адамовото. трети завет няма.

--- Край на цитат ---
Не е така,Милко.И старият,и новият завет бяха между Бог и Неговия народ,т.е. Авраамовото потомство,чедата по обещанието,децата на вярата!Прочети пак "Римл. 3 и 4 гл."!

timo2:
Едно е да си дете на божия приятел Авраам, съвсем друго дете на Бога. Ако си мислиш че е все едно можеш да сравниш своите отношения с децата на приятелите ти и отношението ти към твойте деца и ще разбереш разликата.


Римляни 8:29
Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

И за тези които Бог предузна че ще повярват и ще приемат Неговото спасение, Бог предварително обеща(предопредели): да ги осинови и прибави към Своето семейство с първороден брат и глава на семейството Иисус и това семейство се нарече „Църква Христова“


Колосяни 1:18
И глава на тялото, то ест, на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.

Ефесяни 1:5
като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля,

Римляни 8:1
Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът но по Дух].

hristiqnin:

--- Цитат на: timo2 в октомври 14, 2021, 01:43:55 am ---Едно е да си дете на божия приятел Авраам, съвсем друго дете на Бога. Ако си мислиш че е все едно можеш да сравниш своите отношения с децата на приятелите ти и отношението ти към твойте деца и ще разбереш разликата.


Римляни 8:29
Защото, които предузна, тях и предопредели да бъдат съобразни с образа на Сина Му, за да бъде Той първороден между много братя;

И за тези които Бог предузна че ще повярват и ще приемат Неговото спасение, Бог предварително обеща(предопредели): да ги осинови и прибави към Своето семейство с първороден брат и глава на семейството Иисус и това семейство се нарече „Църква Христова“


Колосяни 1:18
И глава на тялото, то ест, на църквата, е Той, Който е началникът, първороден от мъртвите, за да има първенство във всичко.

Ефесяни 1:5
като ни е предопределил да Му бъдем осиновени чрез Исуса Христа, по благоволението на Своята воля,

Римляни 8:1
Сега прочее, няма никакво осъждане на тия, които са в Христа Исуса, [които ходят, не по плът но по Дух].

--- Край на цитат ---
Как мислиш,Милко,кого имам предвид под "дете на обещанието" и "авраамово дете",че ми пишеш тези неща?

Навигация

[0] Списък на темите

[*] Предходна страница

Премини на пълна версия