Български християнски форум > Всичко за християнската вяра

Какво прави Бог, което ние не можем да променим?

(1/2) > >>

alex:
Много от нещата в живота на тази земя са определени от Бог и само Той може да ги промени!

Кои са тези неща?

alex:
Едно от тези неща е природата. Колкото и да е напред технологията трудно ще направим дъжд, светкавици, ветрове и т.н.

Псалми 135 глава
5 Защото аз познах, че Господ е велик, И че нашият Господ е над всичките богове.    
6 Господ прави всичко що Му е угодно На небето и на земята, в моретата и във всичките бездни.    
7 Повдига пари от краищата на земята, Прави светкавици за дъжда, Изважда ветрове из съкровищниците Си.

Днес учените имат техника с която да определят, кога и какво ще е времето, но Бог определя всичко, те само констатират! :102:

Псалми 104:19
Той е определил луната, за да показва времената; Слънцето знае кога да залязва.

Бог е велик!

alex:
Другото интересно нещо е богатството, то е нещо много желано от хората.

Притчи 10 глава
3 Господ не ще остави да гладува душата на праведния; Но отхвърля злобното желание на нечестивите.    
4 Ленивата ръка докарва сиромашия, А трудолюбивата ръка обогатява.    
5 Който събира лятно време, той е разумен син, А който спи в жетва, той е син, който докарва срам.  :115:       
...
21 Устните на праведния хранят мнозина; А безумните умират от нямане разум.    
22 Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо.

Както се вижда Бог не ще остави да гладува праведния.
Трудолюбивата ръка със сигурност обогатява.
Обаче стих 22 ни казва, че "Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо."

Това означава, че Бог определя кой да се обогати, защото много хора се трудят доста, но едни са по богати от други. А има и такива, които се трудят много по малко от други и пак имат много повече от някои, които се трудят денонощно.

Какво мислите Бог ли определя обогатяването?  :113:

green mile:
Бог е в контрол на всичко.
Писано е-

''Отделени от Мене, не можете да направите   нищо''./думи на Исус Христос/.

Аз вярвам,че човек може по плът да достигне много неща, но  ако е отделен  от  Бог, или  ги губи, или  те го погубват.

Вярвам, че   ако  човек постави нещо над  Бог,то  човекът  или  губи  постигнатото, или  пострадва от  него, или и двете.

Но , ако успее  да постави  Бог над всичко, Бог никога няма да го остави. :104:


Обаче стих 22 ни казва, че "Благословението Господно обогатява; И трудът на човека не ще притури нищо."


Този  стих го разбирам така-

трудът по плът, трудът на пръчката- отделена  от Бога, ще  е  като самата  пръчка, отделена  от  Бога.

Но,  когато има  Божието  благословение, става умножаване , подобно двете риби и петте  хляба.

Или  - трудът на човека без  Бог, е като  пробита тенджера, човек се труди, то изтича.
Но, ако се  намеси  Бог , ако  човекът е с  Бог, Бог  поставя здрава основа, няма пробойни, и всяка капка се, запазва, а от капката  Бог я умножава  чрез благословението си.А  не, че не трябва да се трудим. :104:

Обичам думата благословения  пред  богатство, тя означава  много   :104:повече.


alex:
Освен, че богатството е от Бог, от Бог е и възможността да се насладиш на благата му:

Еклесиаст 5 глава
18 Ето какво видях аз за добро и прилично: Да яде някой и да пие, И да се наслаждава от благото на всичкия си труд, В който се труди под слънцето, През всичките дни на живота си, които му е дал Бог; Защото това е делът му.   
19 И на който човек е дал Бог богатство и имот, И му е дал власт да яде от тях, И да взема дяла си, и да се весели с труда си, - Това е дар от Бога.

От Бог е също и възможността да не се насладиш на благата му:

Еклесиаст 6 глава
1 Има зло, което видях под слънцето, И е тежко върху човеците:   
2 Човек, на когото Бог дава богатство и имот и почест, Така щото душата му не се лишава от нищо що би пожелал, На когото, обаче, Бог не дава власт да яде от тях, Но чужденец ги яде. Това е суета и лоша болест.   
3 Ако роди човек сто чада, И живее много години, Така щото дните на годините му да станат много, А душата му да не се насити с благо, И още той не приема прилично погребение, - Казвам, че пометничето е по-щастливо от него;

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия