Български християнски форум > Секти, ереси и култове

Грешките на Православната църква

(1/25) > >>

alex:

--- Цитат на: Някой си в август 01, 2018, 22:24:33 pm ---
--- Цитат на: alex в август 01, 2018, 12:43:37 pm ---Значи православната църква дава право на свещениците да опрощават грехове, така ли е или нещо пак аз не съм разбрал?
--- Край на цитат ---

На този въпрос бих ти отговорил съвсем точно със стих от Свещеното Писание, но предпочитам да направя това в обещаната от теб тема, за която искам да ти напомня:


--- Цитат на: alex в юли 27, 2018, 09:27:49 am ---Не може да се каже, че православната църква е безпогрешна в решенията си, ако искаш ще направя една тема "Грешките на православните" и ще видиш на колко точки не отговаряте според Библията.
--- Край на цитат ---

--- Край на цитат ---

Най-накрая да ми остана малко време за да започна с темата за която "Някой си" няма търпение да защити  :110:
Искам да уточня, че говоря за Православната църква в България и че ще използвам синодално издание за Библейските стихове.


1. Чудодейните икони.
Без никаква Новозаветна защита, православната църква поддържа чудодейни икони, на които хората се прекланят и молят като на Бог. Тази практика не прави нищо друго, освен да отдалечи вярващите хора да се молят на Бог.

В Библията Бог е наречен Ревнивец:
Изход 34
14 защото не бива да се покланяш на други бог, освен на Господа (Бога), понеже името Му е „ревнивец“; Той е Бог ревнивец.

Исус ни казва в Нови Завет, че трябва да се кланяме и да служим само на Бог:

8 А Исус в отговор му каза: Писано е: "На Господа твоя Бог да се кланяш, и само Нему да служиш".

Как мислите се чувства Бог, когато се молите на някоя икона, която лекува или на друга която ще те пази да не ти се случи нещо?

Тези икони се явяват друго благовестие, което апостолите не са проповядвали и за което ни предупреждават да не приемаме дори те самите или ангел от небето да ни проповядват:

Галатяни 1
8 Но ако <и сами> ние, или ангел от небето ви проповядва друго благовестие освен онова, което ви проповядвахме, нека бъде проклет.
9 Както ей сега казахме, така пък го казвам: Ако някой ви проповядва друго благовестие освен онова, което приехте, нека бъде проклет.
10 Защото на човеци ли <искам да> угоднича сега, или на Бога? Или искам да угаждам на човеци? Ако бях още угаждал на човеци, не щях да съм Христов слуга.

Какъв е смисъла да се кланяме и молим на икони, като можем да го прави директно към Бог?

2. Молитви към починали вярващи наричани Светци и Мария майката на Иисус.

Първо Тимотей 2
5 Защото един е Бог, един и Ходатай между Бога и човеци – Човекът Христос Иисус,
6 Който отдаде Себе Си откуп за всички – нещо в свое време засвидетелствувано,
7 за което аз съм поставен проповедник и апостол (истина казвам в Христа, не лъжа), учител на езичниците във вярата и истината.

Абсолютно ясно е казано, че има САМО ЕДИН ХОДАТАЙ пред Бог и това е Иисус Христос. Никъде в Новия Завет не виждаме апостолите да се молят на починалите събратя за помощ нито пък са отдавали някакво по специално значение на майката на Иисус. Тази практика отново отдалечава хората да се молят и покланят само на Бог, по пример на Новозаветното благовестие на апостолите.

Тук отново пред мен стои същия въпрос на който нямам отговор, защо е нужно да се молим на стотици светци, като можем да се помолим директно на Бог?

3. Кръщаването на бебета.
Както обсъдихме в една друга тема тази практика няма нищо общо с кръщението за покаяние описано в Новия Завет. Бебето няма съзнателен живот и не може да се покае за греховете си.

Марк 16
16 Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен, а който не повярва, ще бъде осъден.

Нови Завет ясно е казано - който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Това е примера, а не който се кръсти и по-натам в живота си повярва ще бъде спасен.

Православната църква се застрахова, като казва, че кръстника на бебето носи отговорност за него и е длъжен да го въведе във вярата докато детето порасне и стане вярващо. Това е добре, но за съжаление много рядко децата попадат на такива вярващи и загрижени кръстници.

А какво ще стане, ако детето порасне и въпреки усилията на кръстника то не вярва в Бог?
Излиза, че с тази практика кръстника автоматично става виновен.  :113:

Големият проблема според мен е, че повечето деца израстват без да знаят нищо за покаянието и вече, като големи хора понеже са кръстени се мислят за християни и вярата им стига до там.

4. Повторната женитба при жив съпруг/а, без причина за прелюбодейство

Иисус Христос забрани разводите и ясно каза, че който остави жена си освен заради прелюбодейство и се ожени повторно той прелюбодействува:

Матей 5:32
А пък Аз ви казвам, че всеки, който напусне жена си, освен по причина на прелюбодейство, прави я да прелюбодействува; и който се ожени за нея, когато бъде напусната, той прелюбодействува.

Матей 19:9
И казвам ви: Който напусне жена си, освен за прелюбодейство, и се ожени за друга, той прелюбодействува; и който се ожени за нея, <когато> бъде напусната, прелюбодействува.

Лука 16:18
Всеки, който напусне жена си, и се ожени за друга, прелюбодействува; и който се жени за напусната от мъж, той прелюбодействува.

Марк 10
11 И Той им каза: Който си напусне жената, и се ожени за друга, прелюбодействува против нея.
12 И ако тя напусне мъжа си, и се омъжи за друг, тя прелюбодействува.

Лука 16:18
Всеки, който напусне жена си, и се ожени за друга, прелюбодействува; и който се жени за напусната от мъж, той прелюбодействува.

Православната църква с разрешаването на повторната женитба отменя заповедите на Иисус. С това свое решение тя узаконява прелюбодейството - един от плътските грехове.

Последиците на това решение са разделени семейства от които страдат децата и изоставения партньор.


Матей 5
27 Слушали сте, че бе казано на древните: „не прелюбодействувай“.
28 Аз пък ви казвам, че всеки, който поглежда на жена с пожелание, вече е прелюбодействувал с нея в сърцето си.

С горните стихове Иисус изобличи мъжете, които тайно са заглеждали чужди жени. Виждате ли братя православни колко е висок Божия стандарт. А какво направихте вие? Разрешихте направо женитбата за тези чужди жени. :127:


5. Молитви за мъртви.

Православните църкви имат практика да се молят за вече починали хора, като вярват, че чрез техните молитви може да се облекчат мъките им в Ада и нещо повече дори е възможно от Ада да бъдат преместени в Рая.

Лука 16
19 Някой си човек беше богат, обличаше се в багреница и висон и всеки ден пируваше бляскаво.
20 Имаше тъй също един сиромах, на име Лазар, който струпав лежеше при вратата му
21 и петимен беше да се нахрани от трохите, що падаха от трапезата на богаташа, и псетата прихождаха, та ближеха струпите му.
22 Умря сиромахът, и занесоха го Ангелите в лоното Авраамово; умря и богаташът, и го погребаха;
23 и в ада, когато беше на мъки, подигна очите си, видя Авраама отдалеч и Лазаря в лоното му
24 и, като извика, рече: отче Аврааме, смили се над мене, и прати Лазаря да намокри края на пръста си във вода и да ми разхлади езика, защото се мъча в тоя пламък.
25 Авраам пък рече: чедо, спомни си, че ти получи вече доброто си приживе, а Лазар – злото: сега пък той тук се утешава, а ти се мъчиш;
26 па освен това между нас и вас зее голяма пропаст, та ония, които искат да преминат оттук при вас, да не могат, тъй също и оттам към нас да не преминават.
27 А той рече: моля ти се тогава, отче, прати го в бащината ми къща,
28 защото имам петима братя, та да им засвидетелствува, за да не дойдат и те в това място на мъката.
29 Авраам му рече: имат Моисея и пророците: нека ги слушат.
30 А той рече: не, отче Аврааме, но ако някой от мъртвите отиде при тях, ще се покаят.
31 Тогава Авраам му рече: ако Моисея и пророците не слушат, то и да възкръсне някой от мъртвите, няма да се убедят.

Горната притча на Иисус ясно ни показва, че не може да се премине от Ада в Рая. Никъде в Нови Завет не виждаме пример, някой да се е молил за починал за да се спаси. Новозаветното послание казва точно обратното, днес е спасителен ден, сега докато сме живи.

Тази практика е още едно друго благовестие за спасение, което сме предупредени да не приемаме и е различно от христовата благодат:

6 Чудя се, че тъй скоро преминавате от Оногова, Който ви е призвал чрез благодатта Христова, към друго благовестие;
7 не че има друго благовестие, но има някои, които ви смущават и искат да изопачат благовестието Христово.
8 Но ако дори ние, или Ангел от небето ви благовестеше нещо по-друго от това, що ние ви благовестихме, анатема да бъде.

Тази грешна практика дава известна свобода в греха, защото след като е възможно после да се спасим, защо пък да си даваме толкова зор сега. Един поп дори беше записал молитвите на запис и ги пускаше три пъти на ден. Колко удобно, новите технологии в помощ на църквата.


Мисля да продължим с другите грешки след като изясним тези. :104:

timo2:
Алекс, мисля че основната, фатална грешка(по скоро грях) на православната църква е, че "Божието Слово" не е основен авторитет за тях, и това води до всички останали.

Един цитат от адаша ти ме натъжава много. Колко небрежно и лекомислено отношение към словото на Бог което държи повечето (да не казвам всички) православни неспасени.


Съжалявам, но не споделям възгледите на тези евангелистки деноминации ( баптисти, петдесятници, адвентисти ), които не признават друго кръщение, а само това извършено в съзнателна възраст. Аргументът "Това не го пише в Библията" е доста елементарен, защото това не означава, че погрешно. Както и не всичко, което пише в Библията е ноебходимо да се върши. Например в Библията е казано, че всяко новородено момче на осмия ден трябва да се обрязва, или, че не бива да се яде свинско месо. Между другото обрязването е предобраз на Кръщението. Както новороденото момче няма никаква вяра, когато бива обрязано ( сключване на завет с Бог ), така  и новокръстения младенец приема Кръщението. По-късно вече предвечната Божия промисъл насочва човека в правилния или погрешен път.

 
По- равностните стигат до "духовни бебета", а тези стигнали до познаване на Бог и свят живот(какъвто трябва да е всеки християнин) вместо да ги слеват ги издигат в култ(обекти на поклонение) - "светци". 

За това си мисля че съм прав в размишленията си, че тези дето се бият в гърдите че са запазили "българщината" през турското робство, дали не са основната причина за него.

alex:
6. Православната църква няма за основен авторитет Божието слово

По принцип Божието слово е авторитет за православните, но само на думи. Православието ми прилича на едни други вярващи, които Бог изобличаваше:

Исайя 29
13 И рече Господ: понеже този народ се приближава към Мене с устата си, и с езика си Ме почита, а сърцето му отстои далеч от Мене, и благоговението им пред Мене е да изучват човешки заповеди;

Не Божии заповеди, а човешки заповеди, изучени папагалски. Исус им каза: 

Матей 15
8 „тоя народ се приближава до Мене с устата си и Ме почита с устните си, а сърцето му стои далеч от Мене;
9 ала напразно Ме почита, проповядвайки учения, – заповеди човешки“.

Превода от оригиналните езици казва:
Заради вашето предание обезсилихте Божието слово.

Така че заради човешките си преданията и канони, православните всъщност пренебрегват Божието слово.

А Накрая всички ще бъдат съдени не от измислените от православните стандарти, а ПРАВЕДНО от Словото Божие:

Откровение 19
11 И видях небето отворено, и ето, кон бял. Оня, Който яздеше на него, се нарича Верен и Истинен, и Той праведно съди и воюва;
12 очите Му бяха като огнен пламък, а на главата Му имаше много корони и написано име, което, освен Него, никой не знаеше.
13 Той беше облечен в дреха, обагрена с кръв, и името Му – Слово Божие.

Александър:
Извинявайте, но имате доста погрешна представа за Православието.
Първо Божието слово е основа на църквата. Всекидневните четения на службите и проповедите на литургиите са от Книгите на Библията.
Никога Православната църква не е казвала, че светците вършат чудеса, още повече пък икони. Чудесата се вършат от ГОСПОД, а чрез светците ( по същество човеци като всички нас, но се стремяли към Богоугоден живот ), измолваме само тяхното застъпничество пред Бога. А дали Бог ще откликне, това никой не може да каже. Така, че и чудесата не са извършвани от самите икони, а от ГОСПОДА. Друг е въпросът, че всред част от миряните се ширят суеверия. А още по-жалкото е, че доста от клириците не се борят срещу тях.
Също толкова несъстоятелна е тезата срещу кръщаване на бебета. Напротив, кръщението на невръстни деца има библейско основание.
"И една жена на име Лидия, от град Тиатир, продавачка на морави платове, която почиташе Бога, слушаше и Господ отвори сърцето и да внимава в това, което говореше Павел.И като се кръсти тя и домът и, помоли ни, казвайки: Ако ме признавате за вярваща в Господа, влезте в къщата ми и останете. И ни принуди." 
                                                     ( Деяния 16 : 14, 15 )
При тогавашните многолюдни фамилии, когато под един покрив са живяли няколко поколения, е сигурно, че всред кръстените е имало и невръстни деца. Кръщението на деца е постановено от Вселенските събори, бебета кръщават както протестанти, така и католици.
 Повторния брак при жив предишен съпруг се допуска от Църквата по снизхождение. За да не изпадне разведения в греха на блюдството например, му се разрешава поворен брак, за да може брачната връзка да го държи в новото му семейство.
Колкото за молитвите за мъртвите, то за Бог всички са живи. Тогава какво ни пречи да се молим за тях ?
 
 

timo2:
 Съжалявам за констатацията си, че православните, нито осъзнават нито имат намерение да се покаят и поправят за порочните си практики и учения.

Това което пишем не е поради непознаване на православието. Много добре познаваме грешките и оправданията за тях. Но за съжаление ги приемаме за твърде несъстоятелни и неубедителни. Например:

"И една жена на име Лидия, от град Тиатир, продавачка на морави платове, която почиташе Бога, слушаше и Господ отвори сърцето и да внимава в това, което говореше Павел.И като се кръсти тя и домът и, помоли ни, казвайки: Ако ме признавате за вярваща в Господа, влезте в къщата ми и останете. И ни принуди." 
,
 - Как ще убедиш един просветен човек, че вероятно живеещите в дома на Лидия бебета са чули "Благата вест" повярвали са, покаяли са се и са решили да се кръстят. Защото това е редът според библията. Да кръстиш някого, без да го питаш дали е съгласен, означава да го лишиш от правото му на избор. Това дори и Бог не би го направил, но човеците си го позволяват и хич не се чувстват виновни.


Те могат да минат пред света и миряните в православието но не и пред просветени, новородени и порастнали в Христос Божии деца, водени от Святия Дух,каквито впрочем трябва да бъдат всички християни.

Йоан 14:26
А Утешителят, Светият Дух, когото Отец ще изпрати в Мое име, той ще ви научи на всичко, и ще ви напомни всичко, което съм ви казал.


Християнството не е само ходене на църква в неделя, пък да не говорим В и К християните, които са християни само за Великден и Коледа. То е живот посветен на познаване и служба на Бога.

Знанията за Бога нищо не ползват ако не Го познаваш, чрез всекидневно четене на Словото Му, молитва(понякога пост с неядене,а не с ядене на постно) слушане проповеди върху библията и общение с различни по физическа и духовна възраст християни.

1 Солунци 5
16 Винаги се радвайте.   
17 Непрестанно се молете.   
18 За всичко благодарете, защото това е Божията воля за вас в Христа Исуса.   
19 Духа не угасвайте.   
20 Пророчества не презирайте.   
21 Всичко изпитвайте; дръжте доброто.   

Римляни 6:22
Но сега като се освободихте от греха, и станахте слуги на Бога, имате за плод това, че отивате към светост, на която истината е вечен живот.

Йоан 17:3
А това е вечен живот, да познаят Тебе, единия истинен Бог, и Исуса Христа, Когото си изпратил.


Само така и чрез водителството на Святия Дух, вярващия расте духовно и има усет да познава хитростите на дявола за да се пази от тях и да има усет към човешките лъжеучения и да прогласява истината и да бъде продължител на Божия план за спасение на човеците - чрез покаяние и вяра в Неговия Син(Благата вест)

Деяния 1:8
Но ще приемете сила, когато дойде върху вас Светият Дух, и ще бъдете свидетели за Мене както в Ерусалим, тъй и в цяла Юдея и Самария, и до края на земята.


Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия