Български християнски форум > Секти, ереси и култове

Източни религии - Буда, Кришна, медитиране!

(1/2) > >>

alex:
Едно от най-големите оръжия на сатана е ЛЪЖАТА. Лъжата е водеща сила в Източните религии.

Йоан 8:44
.....Той си беше от началото човекоубиец и не устоя в истината, понеже у него няма истина. Когато изговаря лъжа, говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата.

Може би най-старите царства на сатана са "Източните религии".

Източните учения казват, че съгрешавайки през този живот задължително ще платиш за тези грехове, ако не в този в следващия живот. Това е една много удобно практика за хора, които не искат да спрат да съгрешават и се надяват да плащат в другия живот.
Тази практика е лишена от всякакъв смисъл понеже ти не помниш предишния си живот и не можеш да се поучиш за да не грешиш повече, същевременно продължаваш да страдаш за греховете от предишния си живот, а междувременно натрупваш още нови грехове и така хората влизат в един кръговрат от който няма излизане. Едно от условията да спреш да се прераждаш е, като изчистиш своята така наречена "Карма", като платиш за всичките си грехове. Друг начин за чистене на кармата е чрез медитации придружени с изпадане в транс чрез, който се осъзнават разни "истини".

Един от пътищата за излизане от "закона на преражданията" е Будизма.
Негов създател е така наречения Буда и е единствения, който твърди, че се е освободил от преражданията.
Той бил достигнал средния път и по този начин се бил освободил от закона на преражданията.
До това негово прозрение Буда достигнал като медитирал гледайки едно растение и изведнъж го осияла идеята, че е достигнал до това нещо.
Интересното е, че Буда е имал ученици, но те никога не достигнали до неговото съвършенство през живота си. :113:
Въпреки това тези ученици предавали повече от 400 години това учение, което те самите не разбирали от уста на уста, защото все още нямали писменост.  :109: Не мога да си представя какъв развален телефон се е получил.

Няма никакви доказателства, че Буда е постигнал това за което твърди. До сега никой от неговите последователи не го е постигнал.

Важно е да се знае, че във всички антихристиянства винаги има някакви сатанински текстове които ги изобличават. Винаги има някакво пряко проявление на Тъмния в истинския му образ на зло, мрак, смърт - сатана все пак иска да покаже себе си. Все пак той иска да бъде като Бог и хората да му се кланят.
Така е, разбира се, и в Бхагавадгита, която е най-известната книга на индуизма, наричана понякога „индуисткият Нов завет“.
В един главозамайващо дълбок – като черна дупка – текст, пълен с истини, светлини и мъдрости, по едно време главното действащо лице, което играе ролята на бог в тази религия, ни се представя в своята “вселенска форма”

Ето го самият Кришна в неговата вселенска форма (ХI, 23-32):
23. “О, силноръки, всичките планети с техните полубогове са смутени от вида на Твоята огромна форма с многобройни лица, очи, ръце, бедра, крака, кореми и ужасяващи зъби. И както те са обезпокоени, така обезпокоен съм и аз.”
24. “О, всепроникващ Вишну, като виждам Твоето многоцветно сияние да докосва небето, като виждам отворените Ти усти и Твоите големи блестящи очи, умът ми се обърква от страх. Не мога да запазя повече спокойствието и равновесието на ума си.”
25. “О, Бог на боговете, о, убежище на световете, моля Те, бъди милостив към мен. Не мога да запазя равновесие, като гледам Твоите пламтящи, подобни на смъртта лица и ужасните Ти зъби. Аз съм напълно объркан.”
26. “Всички синове на Дхритаращра, заедно с царете-съюзници и Бхишма, Дрона, Карна, а също и нашите главни воини
27. се хвърлят в страшните Ти усти. Някои от тях виждам притиснати между зъбите Ти със смазани глави.”
28. Както водите на многобройните реки се вливат в океана, по този начин всички тези велики воини влизат горящи в устите Ти.”
29. “Виждам всички хора да се втурват със страшна сила в Твоите усти, както нощните пеперуди, които се устремяват към пламтящия огън и загиват в него.”
30. “О, Вишну, виждам как с Твоите пламтящи усти поглъщаш всички хора от всички страни. Ти обгръщаш цялата вселена със сиянието Си и се разкриваш с ужасни изгарящи лъчи.”
31. “О, Бог на боговете, толкова ужасен по форма, моля Те, кажи ми кой си Ти? Отдавам почитта си на Теб и Те моля да бъдеш милостив към мен. Ти си първоначалният Господ. Искам да Те разбера, защото не зная каква е мисията Ти.”
32. Бог, Върховната Личност, казва:“Аз съм времето, великият разрушител на световете, и съм дошъл тук, за да унищожа всички хора”.

Невероятно описание на сатана който се представя за Бог. По това се разбира от какъв дух е тази книга и на кой Бог се кланят тези хора!

Ето и още малко текст от Бхагавадгита за просветление:

ДЕСЕТА ГЛАВА СЪВЪРШЕНСТВОТО НА АБСОЛЮТА
ТЕКСТ 30
Сред демоните Аз съм преданият Прахлада; сред покорителите Аз съм времето;
сред дивите зверове Аз съм лъвът, а сред птиците Аз съм Гаруда.

Кришна сам казва че е демон!

ТЕКСТ 36
Сред измамите Аз съм хазартът; Аз съм блясъкът на блестящото. Аз съм победата,
Аз съм приключението, Аз съм силата на силния.

ПОЯСНЕНИЕ: Има различни измамници из цялата вселена. От всички начини за
измама хазартът си остава най-висшият и затова той представя Кришна. Като Върховен,
Кришна може да мами по-добре от всеки обикновен човек. Ако Той реши да излъже
някого, никой не може да Го надмине в лъжата

Горното пояснението не е от мен, а от самия автора на книгата:
Шри Шримад
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада Ачарйа – основател на Международното общество за Кришна съзнание

Както писах по-горе в темата сатана иска да се покаже че е той. Дори в заблудите си се издава и все иска да му се покланят като на Бог!


В източните религии е имало Джа-лама, който е принасял човешки жертвоприношения на Махакала. А неговият съратник Чеджин-лама по време на човешките жертвоприношения е изпадал в състояние на транс той твърди, че в него се вселявало едно от божествата – „защитници“ на будизма (казано с една дума демон) и изяждал сърцата на нещастните хора (тоест – канибализъм), като всичко това се случвало през 20 век, от хора които и на мравката правели път, ама само на думи.

Освен лъжите и измамите, демоничните сили с векове са се вкоренявали в тези учения!
Медитациите и състоянията на транс са врата за демоните. Доста хора са станали клиенти на психиатриите след подобни медитации, но те не им помагат.
Има хора , които след медитации и състояние на транс си спомняли за преражданията. За съжаление тези хора са станали жертва на демони(духове на заблуда), които им представяли тези лъжи! След тази заблуда на ума, много трудно можем да ги върнем към истината и реалния живот.

Медитацията и Йогата са приятни занимания и след тях човек се чувства прекрасно(имам личен опит). Това е лъжата на сетивата и ума с която се започва. С по честите занимани човек се пристрастява и скоро вече започва да живее в друга реалност и точно това е тяхната основна цел. Хората стават зависими, като наркоманите и постоянно търсят това състояние на ума в което се отделят от реалността с часове.

ВНИМАНИЕ!!!
При постигане на състояния на транс, чрез медитация се спира съзнанието на човек, което има чрез духа си и се отваря врата за нечистите духове на заблудата наричани още демони и бесове!!!

Една от най-напредналите техники на йогите е "самаджи" - това е йогическо състояние на свръхсъзнание, постигнато в резултат на продължителна практика на медитация чрез тази практика можете да спрете сърцебиенето и дишането си - това нещо в реалния свят се нарича опит за самоубийство.
Следващото по високо ниво е "махасамадхи", използван за съзнателното напускане на тялото от великите йоги преди смъртта така смърта не достига до тях или казано от хора живеещи в реалния свят това е самоубийство.

п.п.
Благодаря на Бог, че ме измъкна от тези заблуди и ми показа пътя на истината, който е Иисус Христос!

transalp:
   Много ми хареса, ще го покажа на някой християни, които от време на време ходят на йога /уж само заради физическите упражнения/.
   Направи ми впечатление този текст.
ТЕКСТ 36
Сред измамите Аз съм хазартът; Аз съм блясъкът на блестящото. Аз съм победата,
Аз съм приключението, Аз съм силата на силния.
   
    Това го наблюдаваме всички в ежедневието си и ми стана интересно, че е написано някъде преди много време и то точно, че това е техният бог.

transalp:

--- Цитат на: alex в юни 23, 2017, 09:25:55 am ---Едно от най-големите оръжия на сатана е ЛЪЖАТА. Лъжата е водеща сила в Източните религии.

Йоан 8:44
.....Той си беше от началото човекоубиец и не устоя в истината, понеже у него няма истина. Когато изговаря лъжа, говори своето, защото е лъжец и баща на лъжата.

Може би най-старите царства на сатана са "Източните религии".

Източните учения казват, че съгрешавайки през този живот задължително ще платиш за тези грехове, ако не в този в следващия живот. Това е една много удобно практика за хора, които не искат да спрат да съгрешават и се надяват да плащат в другия живот.
Тази практика е лишена от всякакъв смисъл понеже ти не помниш предишния си живот и не можеш да се поучиш за да не грешиш повече, същевременно продължаваш да страдаш за греховете от предишния си живот, а междувременно натрупваш още нови грехове и така хората влизат в един кръговрат от който няма излизане. Едно от условията да спреш да се прераждаш е, като изчистиш своята така наречена "Карма", като платиш за всичките си грехове. Друг начин за чистене на кармата е чрез медитации придружени с изпадане в транс чрез, който се осъзнават разни "истини".

Един от пътищата за излизане от "закона на преражданията" е Будизма.
Негов създател е така наречения Буда и е единствения, който твърди, че се е освободил от преражданията.
Той бил достигнал средния път и по този начин се бил освободил от закона на преражданията.
До това негово прозрение Буда достигнал като медитирал гледайки едно растение и изведнъж го осияла идеята, че е достигнал до това нещо.
Интересното е, че Буда е имал ученици, но те никога не достигнали до неговото съвършенство през живота си. :113:
Въпреки това тези ученици предавали повече от 400 години това учение, което те самите не разбирали от уста на уста, защото все още нямали писменост.  :109: Не мога да си представя какъв развален телефон се е получил.

Няма никакви доказателства, че Буда е постигнал това за което твърди. До сега никой от неговите последователи не го е постигнал.

Важно е да се знае, че във всички антихристиянства винаги има някакви сатанински текстове които ги изобличават. Винаги има някакво пряко проявление на Тъмния в истинския му образ на зло, мрак, смърт - сатана все пак иска да покаже себе си. Все пак той иска да бъде като Бог и хората да му се кланят.
Така е, разбира се, и в Бхагавадгита, която е най-известната книга на индуизма, наричана понякога „индуисткият Нов завет“.
В един главозамайващо дълбок – като черна дупка – текст, пълен с истини, светлини и мъдрости, по едно време главното действащо лице, което играе ролята на бог в тази религия, ни се представя в своята “вселенска форма”

Ето го самият Кришна в неговата вселенска форма (ХI, 23-32):
23. “О, силноръки, всичките планети с техните полубогове са смутени от вида на Твоята огромна форма с многобройни лица, очи, ръце, бедра, крака, кореми и ужасяващи зъби. И както те са обезпокоени, така обезпокоен съм и аз.”
24. “О, всепроникващ Вишну, като виждам Твоето многоцветно сияние да докосва небето, като виждам отворените Ти усти и Твоите големи блестящи очи, умът ми се обърква от страх. Не мога да запазя повече спокойствието и равновесието на ума си.”
25. “О, Бог на боговете, о, убежище на световете, моля Те, бъди милостив към мен. Не мога да запазя равновесие, като гледам Твоите пламтящи, подобни на смъртта лица и ужасните Ти зъби. Аз съм напълно объркан.”
26. “Всички синове на Дхритаращра, заедно с царете-съюзници и Бхишма, Дрона, Карна, а също и нашите главни воини
27. се хвърлят в страшните Ти усти. Някои от тях виждам притиснати между зъбите Ти със смазани глави.”
28. Както водите на многобройните реки се вливат в океана, по този начин всички тези велики воини влизат горящи в устите Ти.”
29. “Виждам всички хора да се втурват със страшна сила в Твоите усти, както нощните пеперуди, които се устремяват към пламтящия огън и загиват в него.”
30. “О, Вишну, виждам как с Твоите пламтящи усти поглъщаш всички хора от всички страни. Ти обгръщаш цялата вселена със сиянието Си и се разкриваш с ужасни изгарящи лъчи.”
31. “О, Бог на боговете, толкова ужасен по форма, моля Те, кажи ми кой си Ти? Отдавам почитта си на Теб и Те моля да бъдеш милостив към мен. Ти си първоначалният Господ. Искам да Те разбера, защото не зная каква е мисията Ти.”
32. Бог, Върховната Личност, казва:“Аз съм времето, великият разрушител на световете, и съм дошъл тук, за да унищожа всички хора”.

Невероятно описание на сатана който се представя за Бог. По това се разбира от какъв дух е тази книга и на кой Бог се кланят тези хора!

Ето и още малко текст от Бхагавадгита за просветление:

ДЕСЕТА ГЛАВА СЪВЪРШЕНСТВОТО НА АБСОЛЮТА
ТЕКСТ 30
Сред демоните Аз съм преданият Прахлада; сред покорителите Аз съм времето;
сред дивите зверове Аз съм лъвът, а сред птиците Аз съм Гаруда.

Кришна сам казва че е демон!

ТЕКСТ 36
Сред измамите Аз съм хазартът; Аз съм блясъкът на блестящото. Аз съм победата,
Аз съм приключението, Аз съм силата на силния.

ПОЯСНЕНИЕ: Има различни измамници из цялата вселена. От всички начини за
измама хазартът си остава най-висшият и затова той представя Кришна. Като Върховен,
Кришна може да мами по-добре от всеки обикновен човек. Ако Той реши да излъже
някого, никой не може да Го надмине в лъжата

Горното пояснението не е от мен, а от самия автора на книгата:
Шри Шримад
А.Ч. Бхактиведанта Свами Прабхупада Ачарйа – основател на Международното общество за Кришна съзнание

Както писах по-горе в темата сатана иска да се покаже че е той. Дори в заблудите си се издава и все иска да му се покланят като на Бог!


В източните религии е имало Джа-лама, който е принасял човешки жертвоприношения на Махакала. А неговият съратник Чеджин-лама по време на човешките жертвоприношения е изпадал в състояние на транс той твърди, че в него се вселявало едно от божествата – „защитници“ на будизма (казано с една дума демон) и изяждал сърцата на нещастните хора (тоест – канибализъм), като всичко това се случвало през 20 век, от хора които и на мравката правели път, ама само на думи.

Освен лъжите и измамите, демоничните сили с векове са се вкоренявали в тези учения!
Медитациите и състоянията на транс са врата за демоните. Доста хора са станали клиенти на психиатриите след подобни медитации, но те не им помагат.
Има хора , които след медитации и състояние на транс си спомняли за преражданията. За съжаление тези хора са станали жертва на демони(духове на заблуда), които им представяли тези лъжи! След тази заблуда на ума, много трудно можем да ги върнем към истината и реалния живот.

Медитацията и Йогата са приятни занимания и след тях човек се чувства прекрасно(имам личен опит). Това е лъжата на сетивата и ума с която се започва. С по честите занимани човек се пристрастява и скоро вече започва да живее в друга реалност и точно това е тяхната основна цел. Хората стават зависими, като наркоманите и постоянно търсят това състояние на ума в което се отделят от реалността с часове.

ВНИМАНИЕ!!!
При постигане на състояния на транс, чрез медитация се спира съзнанието на човек, което има чрез духа си и се отваря врата за нечистите духове на заблудата наричани още демони и бесове!!!

Една от най-напредналите техники на йогите е "самаджи" - това е йогическо състояние на свръхсъзнание, постигнато в резултат на продължителна практика на медитация чрез тази практика можете да спрете сърцебиенето и дишането си - това нещо в реалния свят се нарича опит за самоубийство.
Следващото по високо ниво е "махасамадхи", използван за съзнателното напускане на тялото от великите йоги преди смъртта така смърта не достига до тях или казано от хора живеещи в реалния свят това е самоубийство.

п.п.
Благодаря на Бог, че ме измъкна от тези заблуди и ми показа пътя на истината, който е Иисус Христос!

--- Край на цитат ---

   Алекс, показах го на една позната, която има проблеми с тревожността и започна да ходи на йога. Казва, че имало подобрения уж. Сега има въпроси, но няма регистрация и ще ти предам нейните въпроси.

   "Защо медитацията вреди на духа на човека, също и физическите упражнения. Човек може ли да прави физически упражнения без да се моли на Буда. С техниката "поздрав към слънцето" пак ли се допускат демони. Също и дихателните практики. Защо е лошо?"

    Тя не вярва, че демони влизали. Аз съм и казвал много пъти да приключи с йогата, но тя мисли, че като не се молела на Буда нямало нищо лошо. Емоциите и се подобрявали. Успокоявала се. Питам я как се обръща към Бог и към слънцето едновременно, но тази техника не била молитва и обръщане, а само пози някакви. Не съм запознат с йога и не мога да и кажа конкретни неща, нито примери с хора, които берат плодовете и. 
    Питала е за тези неща и хора от църквата в която ходи и там и казали, да бяга далече, но пак не чува. Казва "помага ми, иначе трябва да съм на хапчета".

alex:

--- Цитат ---
   Алекс, показах го на една позната, която има проблеми с тревожността и започна да ходи на йога. Казва, че имало подобрения уж. Сега има въпроси, но няма регистрация и ще ти предам нейните въпроси.

   "Защо медитацията вреди на духа на човека, също и физическите упражнения. Човек може ли да прави физически упражнения без да се моли на Буда. С техниката "поздрав към слънцето" пак ли се допускат демони. Също и дихателните практики. Защо е лошо?"

    Тя не вярва, че демони влизали. Аз съм и казвал много пъти да приключи с йогата, но тя мисли, че като не се молела на Буда нямало нищо лошо. Емоциите и се подобрявали. Успокоявала се. Питам я как се обръща към Бог и към слънцето едновременно, но тази техника не била молитва и обръщане, а само пози някакви. Не съм запознат с йога и не мога да и кажа конкретни неща, нито примери с хора, които берат плодовете и. 
    Питала е за тези неща и хора от църквата в която ходи и там и казали, да бяга далече, но пак не чува. Казва "помага ми, иначе трябва да съм на хапчета".

--- Край на цитат ---

Както писах по-горе в темата след упражненията се чувстваш много добре. Всяко физическо натоварване е психическо разтоварване! Препоръчвам на твоята позната по-добре да си хареса някой спорт и ще получи същия ефект. Много е хубаво сутринен крос или разходка в парк. Ефекта от дишането при кроса ще зареди тялото с кислород поне 10 пъти повече от "поздрав към слънцето", а също ще има и много по-добро въздейства на ставите, всички мускули, вътрешните органи и процеси – храносмилането и оползотворяването на храната, дишането, равновесието и най-вече за развиване на умствената концентрация и др. Упражненията в "поздрав към слънцето" са нищо в сравнение с 15-20 минути крос(бавно тичане) или 30-40 минути разходка.

Проблема не е в самите упражнения, а в това, че те са част от религия, която води към друг вид благовестие измислена от други богове(демони). Повечето хора започват с упражненията, но понеже им харесват постепенно започват да се интересуват от други неща и така изведнъж без да се усетят започват да се кланят на различни от Бог неща.

Второзаконие 6
14 Не следвайте други богове, богове на народи, които са около вас  15 – защото Господ, твоят Бог сред тебе, е Бог ревнив, – за да не пламне гневът на Господа, твоя Бог, против тебе и да те изтреби от лицето на земята.

Нашия Бог, е Бог ревнив и както ни каза Павел един ден ще се изправим пред Него - "Бог ще съди своя народ. Страшно е да се попадне в ръцете на живия Бог!" (Евреи 10 )

Ще дам един пример за всички, които смесват християнството с други религии:
На няколко места в Библията се използва, като пример за разбиране на взаимоотношенията между "Бог" и "вярващите(църквата)", като на взаимоотношенията между "младоженеца" и "невястата". Представете си, че вие сте "младоженеца" и "невястата" ви каже:
- аз ще се видя с един друг мъж, защото ми е приятно като съм с него и след срещата емоциите ми се подобряват. Ако за на пред не се виждам с този друг мъж, а само с Теб, трябва да мина на хапчета.

Как мислите, да ли на Бог не му пука, че практикувате нещо, което ви харесва дадено от друг бог?

hristiqnin:
Така е.Добре си свидетелствал,Алекс!Бог да те благослови и води чрез Духа Си!Амин!Бог да благослови и освободи всички хора,хванати на "кукичката" на йога и другите източни бесовски учения!Амин!

Навигация

[0] Списък на темите

[#] Следваща страница

Премини на пълна версия